Meðferð ágreiningsmála

  • Það er almenn stefna skólans að reynt skuli að leysa öll mál milli þeirra sem málið varðar beint.
  • Takist ekki að leysa mál á vettvangi eru nemendur, starfsmenn, forráðamenn og aðrir  hvattir til að koma á framfæri óánægju sinni með hvað eina sem varðar málefni skólans.
  • Sá sem kemur á framfæri óánægju skal taka það fram að um sé að ræða formlega kvörtun ef óskað er eftir að málið fái formlega afgreiðslu.  
  • Formleg kvörtun er sett fram skriflega.
  • Viðtakandi kvörtunar skal gera þeim sem kemur óánægju sinni á framfæri grein fyrir meðferð málsins.
  • Sá sem tekur á móti kvörtun skal rannsaka málið og vinna að lausn þess.  Hann skal skrá hjá sér málsatvik og lausn málsins.
  • Ef kennara tekst ekki að leysa mál skal vísa því til námsráðgjafa eða skólameistara eftir atvikum.
  • Málum sem varða nám almennt skal vísa til umsjónarkennara.  Ef umsjónarkennara tekst ekki að leysa mál þá skal vísa því til námsráðgjafa eða skólameistara eftir atvikum.
  • Máli sem varðar starfsmenn skal vísa til skólameistara.  Takist skólameistara ekki að leysa mál sem vísað er til hans má vísa máli til mennta- og menningarmálaráðuneytis.
  • Skólaráð  fer yfir og samþykkir þessar reglur.

Samþykkt á kennarafundi 27. nóvember 2015