Reglur um brottvikningu úr námi

  1. Skólameistari má víkja nemanda úr einstaka áföngum og úr skóla uppfylli hann ekki kröfur um mætingar, ástundun eða hegðun. Skólameistari skal leita umsagnar skólaráðs áður en til brottvikningar kemur.
  1. Sé því við komið skal nemandi áður en til brottvikningar kemur hafa fengið ítrekað tiltal frá kennara og skriflega áminningu frá skólameistara. .
  1. Skólameistari getur vísað nemanda fyrirvaralaust úr skóla ef ekki er hægt að koma við áminningu sökum alvarleika máls.
  1. Áminningin skal vera skrifleg og í henni skal koma fram hvert brotið er, hver viðurlögin verði ef nemandinn heldur uppteknum hætti og hver frestur nemanda er til að koma fram andmælum.
  1. Nemandi hefur rétt á að andmæla þeim ávirðingum sem á hann eru bornar og standa fyrir máli sínu. Frestur til andmæla skal tilgreindur áminningarbréfi.
  1. Skólameistari sker úr um það hvort andmæli nemanda séu tekin gild og málið fellt niður.
  1. Sé nemandi yngri en 18 ára skal forráðamaður hans vera viðstaddur formlega áminningu.
  1. Ákvörðun skólameistara um brottvikningu nemanda má kæra til menntamálaráðuneytis.
  1. Nemandi sem rekinn er úr skóla eða áfanga skal skráður hættur í gögnum skólans.
  1. Ekki skal geyma gögn varðandi brottrekstur lengur en það skólaár sem brottvikning á sér stað nema málinu hafi ekki verið lokið.

 

Breytt á kennarafundi 30.8. 2013.