Annáll FAS

Þann 1. ágúst 1987 hóf Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu formlega göngu sína.

Hér er stiklað á stóru í sögu skólans frá ári til árs. Auk þess er skrá yfir starfsmenn skólans á hverju ári og útskriftarmyndir frá því að skólinn hóf að útskrifa stúdenta. Einnig er hér að finna viðtöl við fyrrverandi nemendur og starfsfólk en þessi viðtöl hafa verið unnin af nemendum skólans. Þá er samantekt um hvað skrifað var um skólann í Eystrahorn á meðan það var gefið út.

Óskað er eftir myndum og öðru efni sem varðar skólann og starfsemi hans. Hægt er að senda efni á fas@fas.is eða koma með það á skrifstofu skólans.

Þessi annáll er nokkurs konar drög að sögu skólans sem vonandi verður skrifuð síðar.

Á skólaárinu voru um 170 nemendur skráðir í skólann. Kennarar voru 28 í 20 stöðugildum. Eins og áður er FAS aðili að Fjarmenntaskólanum. Flesta áfanga skólans er einnig hægt að taka í fjarnámi. Áherslur okkar í námsmati hafa nú verið við lýði í nokkur ár þar sem lokamatsviðtal kemur í stað formlegra lokaprófa þar sem hver nemandi ræðir við kennara sinn um vinnuna á önninni. Við höfum tekið eftir því að einhverjir aðrir skólar hafa tekið upp svipað námsmat.

Skólastarf haustannar hófst með skólasetningu 18. ágúst. Þetta var þriðja skólaárið þar sem COVID hafði áhrif. Skólahald gekk þó nokkuð vel vegna veirunnar en vissulega þurfti iðulega að skoða hvaða sóttvarnarreglur væru í gildi og bera grímur ef ekki var hægt að viðhalda eins metra fjarlægð. Mikil áhersla var lögð á að hver og einn myndi gæta sem best að sóttvörnum til að minnka líkur á smiti. Grímuskylda var meira og minna við lýði allt skólaárið.

Dagurinn 24. ágúst var sérstaklega helgaður nýnemum. Í upphafi skóladags var farið með hópinn í rútu að Almannaskarði og gengið þaðan í áttina að Bergárdalnum og svo niður með Bergánni. Á leiðinni var staldrað nokkrum sinnum við og spáð í umhverfið og það sem vakti áhuga. Það vakti eftirtekt hversu þægilegur hópurinn var með jákvæðni í fyrirrúmi. Þegar komið var til baka í Nýheima kynntu forsetar nemendafélagsins þeir Sævar Rafn og Tómas Nói ásamt Lind sem hefur umsjón með félagslífinu klúbbastarf nemendafélagsins og hvöttu nemendur til að skrá sig í hópa. Það er mikilvægt að sem allra flestir nemendur séu virkir til að skapa blómlegt félagslíf.

Vöktunarverkefni FAS voru á sínum stað í skólastarfinu. Í lok ágúst var farið á Skeiðarársand til að vitja gróðurreitanna sem skólinn fylgist með. Í október var farið bæði að Heinabergsjökli og Fláajökli. Það má segja að ferðin að Heinabergsjökli hafi verið tímamótaferð. Af loftmyndum sem Snævarr Guðmundsson tók um sumarið af Svartrönd, sást að urðarröndin á jöklinum hefur hliðrast til fremst og því er sá hluti jökulsins ekki lengur virkur. Það þýðir að sá hluti Heinabergsjökuls sem hefur verið mældur undanfarin ár er ekki lengur partur af jöklinum heldur risastór ísjaki sem er að hluta til þakinn seti þar sem áður var urðarröndin. Ekki er hægt að segja nákvæmlega hvenær þetta gerðist en myndir allt frá árinu 2017 sýna í hvað stefndi. Ferðin að Heinabergsjökli er því orðin meira náttúruskoðunarferð þar sem ummerki jöklalandmótunar eru skoðuð og nemendur þjálfaðir í því að „lesa í landið“. Það var samt ákveðið að mæla hversu langt er í jakann frá landi og eins er ætlunin að reyna að fylgjast með því hvort og hvernig jökullinn þynnist. Á vorönninni var farið reglulega til að telja fugla í Óslandi og þá var farið upp í Lón til að telja álftir. Í sömu ferð höfum við líka undanfarin ár komið við á urðunarstað sveitarfélagsins í landi Syðri Fjarðar og er það liður í að efla umhverfisvitund nemenda og hvetja til sem mestrar flokkunar á sorpi.

Það var mikið um að vera í fjallamennskunáminu þetta skólaárið. Nú var í fyrsta skipti boðið upp á framhaldsnám á fjallamennskubraut FAS og byggir það á þeim sterka grunni sem hafði verið unnið að undanfarin ár. Nemendahópurinn á fyrsta ári var það stór að oft þurfti að tvískipta hópnum. Þá hafði skólinn fjárfest í stóru tjaldi sem hægt er að setja upp hvar sem er og nýta sem kennslustofu og jafnvel svefnrými ef svo ber við. Nú voru starfandi 16 kennarar í fjallanáminu, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Það má segja að kennslustofan í fjallamennskunáminu sé allt Ísland. Margir áfangar hefjast á bóklegri kennslu í FAS en svo er farið út í raunverulegar aðstæður. Margir slíkir áfangar eru kenndir hér á suðausturhorninu. En svo er líka farið á staði þar aðstæður eru bestar hverju sinni. Þannig var ísklifurnámskeið kennt þremur mismunandi stöðum í Hvalfirði; Á í Múlafjalli, Brynjudal og við Meðalfellsvatn. Snjóflóðanámskeið var kennt á Siglufirði og lokaferð annars árs nema var átta daga leiðangur á Vatnajökli þar sem nemendur drógu sleða á eftir sér með öllum þeim búnaði og vistum sem þurfti til að geta athafnað sig á jöklinum við fjölbreyttar aðstæður.

Þá fengu Ástvaldur Helgi Gylfason og Tómas Eldjárn Vilhjálmsson kennarar í Fjallamennskunámi FAS tveggja milljóna króna styrk úr Þróunarsjóði námsgagna. Styrkinn ætla þeir að nota til að skrifa og þróa kennsluefni í rötun sem mun meðal annars nýtast beint nemendum í fjallamennskunáminu. Ætlunin er að útbúa handbók sem nemendur geta stuðst við í gegnum allt námið sitt og mun taka fyrir rötun með korti, áttavita, gps og öðrum snjalltækjum.

Líkt og undanfarin ár var mikið um að vera í erlendu samstarfi. Skólinn tekur bæði þátt í nemendaskiptaverkefnum og svo öðrum verkefnum sem bæði nýtast skólanum og samfélaginu. Það hefur verið töluverð ásókn í að komast í samstarf með FAS síðustu ár.

Í lok september fóru 10 nemendur ásamt kennurum til Vaala í Finnlandi en þeir taka þátt í verkefninu Geoheritage, culture and sustainable communities in rural areas in Finland, Iceland and Norway. Þetta er þriggja ára Nordplus Junior verkefni og þetta skólaár var annað árið í verkefninu. Það er verið að vinna með valin heimsmarkmið hverju sinni og jarðvangar í löndunum þremur og Vatnajökulsþjóðgarður koma einnig að verkefninu. Vegna Covid hafði ekkert verið hægt að ferðast fyrsta árið. Á haustönninni var það bara íslenski hópurinn sem gat ferðast til Vaala. Á þessum tíma voru strangar samgöngutakmarkanir í Noregi sem komu í veg fyrir ferðalög. Norsku þátttakendurnir unnu þó með samstarfsskólunum í gegnum netið. Það var alls ekki auðvelt að ferðast á milli landa á þessum tíma. Hver og einn þurfti að sýna fram á vottorð um hann hefði verið bólusettur og þá þurfti að skrá hvern og einn inn í landið á heimleiðinni. Og að sjálfsögðu voru tekin sýni á flugvellinum. Í lok mars var svo komið að því að sækja Ísland heim. Nú voru engar samgöngutakmarkanir í gildi og var þetta í fyrsta skipti sem hópurinn hittist allur í raunheimum. Heimsóknin og verkefnavinna henni tengd gekk í alla staði vel.

Á þessu skólaári voru líka fjölþjóðlegu Erasmus+ verkefnin, DETOUR  og PEAK  í gangi.

Í DETOUR var unnið stuðnings- og upplýsingaefni sem nýst getur ferðaþjónustuaðilum og samfélögum sem vilja efla framboð heilsueflandi ferðaþjónustuafurða eða viðburða í sínu nærumhverfi. Lokaráðstefna verkefnisins var haldin í Nýheimum og á netinu 10. nóvember og í upphafi ráðstefnunnar ávarpaði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ráðstefnugesti. Einnig voru fluttir áhugaverðir fyrirlestrar tengdir ferðaþjónustu. DETOUR verkefninu lauk formlega í mars 2022.

PEAK verkefnið snýr að gerð stuðnings- og upplýsingaefnis fyrir kennara og leiðbeinendur ungra frumkvöðla sem búsettir eru í fjalla- og dreifðum byggðum. Viðfangsefni þessa verkefnis er að auka aðgengi að námsefni sem eflt getur frumkvöðlastarf og nýsköpun.

Tveir vinnufundir samstarfsaðilanna í PEAK fóru fram á þessu skólaári, sá fyrri í Skotlandi í nóvember 2021, og seinni á Ítalíu í maí 2022. Áætlað er að síðasti fundur samstarfsaðilanna verði á Íslandi fyrripart árs 2023 og gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki í júní það ár.

Þá fengum við nokkrum sinnum heimsókn frá erlendum gestum sem vildu kynnast FAS,  áherslum skólans í námsframboði og leita eftir samstarfi.

Nám í hestamennsku hófst formlega í FAS á haustönninni. Það voru 22 nemendur skráðir í námið sem er einstaklingsmiðað nám sem hentar vel fyrir einstaklinga sem eru komnir út á vinnumarkaðinn. Markmiðið með náminu var að undirbúa nemendur til að verða aðstoðarmenn í hvers konar hestatengdri starfsemi, svo sem á hestabúgörðum, við hestatengda ferðaþjónustu eða hjá öðrum sambærilegum fyrirtækjum. Á vorönninni kom járningakennari við hestamennskunám Háskólans á Hólum í Hjaltadal og hélt járninganámskeið fyrir nemendur FAS.

Á haustönninni hófst vinna við að innleiða Græn skref í FAS en það er verkefni fyrir ríkisstofnanir sem vilja draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi sinni og efla umhverfisvitund starfsmanna. Grænu skrefin eru fimm og samkvæmt Loftslagsstefnu Stjórnarráðsins var gerð krafa um að allar ríkisstofnanir uppfylli öll fimm Grænu skrefin fyrir árslok 2021. Það gekk eftir og fyrir jólin fékkst staðfesting á því að öll fimm skilyrðin fyrir Grænum skrefum hefðu verið uppfyllt.

Það hafði legið fyrir um nokkurt skeið að ríkisstofnanir færist yfir á Menntaský en þar er þjónusta fyrir alla þá sem nota Office 365. Föstudaginn 3. desember var komið að því að færa kerfin okkar í FAS yfir á Menntaskýið. Yfirfærslan tók nú meiri tíma en var ráðgert og ekki laust við að mörgum fyndist nokkuð flókið að finna gögnin sín. En allt tókst þetta þó um síðir.

Það er löngu orðin hefð í FAS að hafa „vísindadaga“ síðast í október. Annað hvert ár hefur verið farið með staðnemendur í tveggja daga ferð til að kynna sér önnur bæjarfélög og hvað er í gangi þar. Dagana 27. og 28. október var farið til Stöðvarfjarðar. Þar var verið að kynna sér bæði náttúru svæðisins og mannvist. Meðal þess sem var skoðað var Stöð innst í Stöðvarfirði en þar hafa verið miklar fornleifarannsóknir. Gestirnir fengu fræðslu um uppgröftinn og þær rannsóknir sem hafa átt sér stað. Þarna er stærsta langhús sem hefur fundist á Íslandi hingað til og það er talið hafa verið reist 50 – 70 árum fyrir landnám og bendir til þess að þarna hafi menn komið og haft tímabundna búsetu. Sköpunarmiðstöðin var heimsótt en hún er til húsa í gamla frystihúsinu. Þar hófst uppbygging á listasmiðju 2011 og er hún í miklum blóma í dag. Þorpið á Stöðvarfirði var heimsótt og tóku nemendur viðtöl við fólk á staðnum. Hópurinn gisti í íþróttahúsinu og hafði þar líka aðstöðu til hópavinnu.

Líkt og „vísindadagar“ á haustönninni eru „opnir dagar“ í FAS á vorönninni orðnir hefð en þá er námið sett til hliðar í þrjá daga og nemendur fást við eitthvað allt annað. „Opnir dagar“ að þessu sinni voru í fyrst viku marsmánaðar. Að þessu sinni ætlaði stór hluti staðnemenda að fara í skíðaferð í Oddskarð en veðurguðirnir gripu í taumana og sáu til þess að ekkert varð úr ferðinni. Flestir hópar voru að undirbúa árshátíð skólans en einn hópur notaði tímann fyrir skapandi skrif. Veikindi lituðu „opna daga“ nokkuð að þessu sinni, Covid hafði náð í skottið á mörgum.

Félagslíf nemenda gekk nokkuð vel á skólaárinu en auðvitað hafði Covid sín áhrif. Þann 8. október var komið að langþráðu balli sem var haldið í Sindrabæ og var það nemendaráð sem hafði veg og vanda að undirbúningnum. Það er skemmst frá því að segja að ballið og allt í kringum það tókst einstaklega vel. Það var ljóst að þeir sem mættu voru ákveðnir í að skemmta sér og njóta stundarinnar. Það var þó ekki einungis dansað heldur að þá var búið að undirbúa alls kyns leiki og sprell.

Árshátíð FAS var haldin 10. mars í Sindrabæ en hún hafði að mestu verið undirbúin á opnum dögum fyrr í mánuðinum. Mörg skemmtiatriði voru heimatilbúin en Auddi Blö og Steindi Jr. voru fengnir til að vera veislustjórar og þeim fórst það ljómandi vel úr hendi. Að lokinni dagskrá var ball og þar skemmtu sér allir hið besta.

Þann 13. maí lauk formlega starfi í nemendafélagi FAS á yfirstandandi skólaári. Starfsemi nemendafélagsins gekk þokkalega þó sérstaklega á vorönninni eftir að takmörkunum tengdum Covid var aflétt. Fimm klúbbar voru starfandi á skólaárinu og stóðu þeir fyrir fjölbreyttum viðburðum ásamt stjórn nemendafélagsins. Hápunktur í starfsemi vetrarins er þó einstaklega vel lukkuð árshátíð í mars. Þá fannst nemendaráði að það vantaði meiri afþreyingu fyrir nemendur í skólanum og festu kaup á nýju billjardborði. Það hefur verið mikið notað frá því að það kom í hús.

Það voru þau Selma Ýr, Sævar Rafn og Tómas Nói sem báru hitann og þungann af starfi nemendafélagsins á skólaárinu. Á næsta ári munu þær  Dagmar Lilja og Júlíana Rós gegna embættum forseta og varaforseta. Filip verður fulltrúi FAS í SÍF (Sambandi íslenskra framhaldsskólanema).

Um nokkurra ára skeið hafa verið haldin svokölluð „uppbrot“ í FAS. Þá er felld niður kennsla í einn tíma og öllum safnað saman á einn viðburð. Fyrsta uppbrot skólaársins var 13. september og var búið að ákveða að það yrði ratleikur. Það viðraði ekki til útivistar og því var ratleikurinn haldinn innandyra í Nýheimum. Það var margt um manninn í skólanum því nemendur í fyrsta ári í fjallamennsku voru í húsi. Þegar þeir höfðu blandast staðnemendum var hópurinn orðinn nokkuð stór eða um 100 manns. Ratleikurinn heppnaðist einstaklega vel og allir skemmtu sér vel.

Í október var svo komið að næsta uppbroti og það var ekki síður skemmtilegt en það fyrsta. Karlakórinn Jökull mætti á svæðið og kynnti það starf sem fer fram í kórum bæði í orðum og söng. Jóhann stjórnandi sagði frá því hvaða raddir syngja í karlakór og kórfélagar gáfu tóndæmi frá sínum röddum. Þá voru tekin dæmi um hvers konar lög eru sungin í kórum. Á skólaárinu voru fleiri uppbrot og tengdust sum þeirra umhverfismálum og í mars stóð sveitarfélagið fyrir „hinsegin viku“ og þá voru Samtökin ’78 með fræðslu fyrir bæði nemendur og starfsfólk í FAS.

Í febrúar var ein vika helguð umhverfinu í Nýheimum. Á hverjum degi var eitthvað gert til minna okkur á og benda á mikilvægi þess að við umgöngumst umhverfið af virðingu og með velferð þess í huga. Meðal þess sem var gert var að skoða matar- og ferðavenjur íbúanna, kostnaður fyrir mat og ferðir var reiknaður út. Sorpið var skoðað sérstaklega þessa vikuna og það flokkað. Síðast en ekki síst fengum við fyrirlestur frá Íslenska Gámafélaginu um flokkun sorps og stöðuna á því í Nýheimum. Þar var sérstaklega verið að kynna hugtakið  „hringrásarhagkerfi“ og mikilvægi þess að allir tileinki sér það.

Í FAS er hægt skrá sig í nám á lista- og menningarsviði og þar eru alla jafnan nokkrir nemendur sem vilja sameina nám og áhugamál sín. Í desember var sett upp sýning á Nýtorgi og á efri hæð þar sem sjá mátti afrakstur annarinnar hjá nemendum í list- og verkgreinum. Verkefni nemenda komu einkum frá áföngum í sjónlist og skapandi greinum. En að auki eru kenndir áfangar í kvikmyndun, ljósmyndun og sviðslistum.

Á vorönninni setti FAS upp leikverkið Silfurtúnglið eftir Halldór Laxness í samvinnu við Leikfélag Hornafjarðar. Leikverkefnið var frumsýnt 18. mars í Mánagarði og var sýnt nokkru sinnum fyrir fullu húsi. Það var Stefán Sturla sem færði verkið í leikbúning og var jafnframt leikstjóri. Hann notaði grunnþætti upprunalega verksins en aðlagaði þá að nútímanum.

Það eru nokkrir fastir liðir sem FAS tekur reglulega þátt í. Þar ber fyrst að nefna spurningakeppnina Gettu betur. Að þessu sinni dróst FAS á mót MH og kepptu liðin 13. janúar. Að þessu sinni eru engir áhorfendur leyfðir og það er auðvitað vegna Covid. Í liði FAS voru Anna Lára Grétarsdóttir, Selma Ýr Ívarsdóttir og Sævar Rafn Gunnlaugsson. Til vara eru Almar Páll Lárusson, Aníta Aðalsteinsdóttir og Stígur Aðalsteinsson.

Þá tekur FAS reglulega þátt í Lífshlaupinu þar sem fólk er hvatt til að stunda reglulega hreyfingu.

Háskóli Íslands hefur um margra ára skeið veitt nýnemum sem bæði hafa náð framúrskarandi árangri á stúdentsprófi og látið til sín taka á öðrum sviðum styrk þegar þeir hefja nám í skólanum. Meðal styrkþega að þessu sinni var Ingunn Ósk Grétarsdóttir sem útskrifaðist síðasta vor frá FAS með einstökum árangri. Hún stundar nám í lífeindafræði í háskólanum.

Það má með sanni segja að Nýheimar hafi iðað af lífi og sál 9. maí en þá hélt Sinfóníuhljómsveit Suðurlands tónleika fyrir nemendur í grunnskólanum og FAS. Hljómsveitin fagnaði sumri með tónleikum á nokkrum stöðum á Suðausturlandi. Tónleikarnir hófust á því að stjórnandi hljómsveitarinnar Guðmundur Óli Gunnarsson kynnti hvaða hljóðfæri er að finna í hljómsveitinni og hvert hljóðfæri gaf tóndæmi. Aðalefni tónleikanna var þó tónverkið „Lykillinn“ eftir þá Tryggva Má Baldvinsson og Sveinbjörn I. Baldvinsson og er verkið eins konar „Pétur og úlfurinn“ úr íslenskum sagnaveruleika. Sögumaður í tónverkinu var Stefán Sturla.

Í lok maí er svo komið að uppgjöri skólaársins og þeir sem ljúka námi útskrifast. Að þessu sinni voru tvær útskriftir. Annars vegar úr hefðbundu námi og hins vegar úr fjallamennsku.

Þann 21. maí útskrifuðust 14 stúdentar og átta nemendur af Vélstjórn A og 27. maí fór fram útskrift í fjallamennskunáminu. Af fyrsta ári útskrifuðust 24 nemendur og tveir af öðru ári. Þetta er í fyrsta skipti sem nemendur útskrifast af öðru ári.

Eyjólfur Guðmundsson lét af embætti skólameistara eftir þetta skólaár en hann hafði verið skólameistari frá árinu 1996.

Þann 21. maí fór fram útskrift frá FAS. Að þessu sinni útskrifast 14 stúdentar og átta nemendur af Vélstjórn A.

Aftari röð frá vinstri: Eyjólfur Guðmundsson skólameistari, Guðrún Brynjólfsdóttir, Birgir Sigurðsson, Daníel Snær Garðarsson, Tómas Orri Hjálmarsson, Atli Dagur Eyjólfsson, Benedikt Óttar Snæbjörnsson, Kjartan Jóhann R. Einarsson, Hermann Þór Ragnarsson og Steindór Már Ólafsson.
Fremri röð frá vinstri: Ragna Björk Einarsdóttir, Arna Ósk Arnarsdóttir, Aníta Aðalsteinsdóttir, Karen Ása Benediktsdóttir, Tinna María Sævarsdóttir og Signý Ingvadóttir

Þann 27. maí fór fram útskrift úr fjallamennskunámi FAS.

Aftari röð frá vinstri: Guillaume Martin Kollibay, Sólveig Sveinbjörnsdóttir, Svanhvít Helga Jóhannsdóttir, Daniel William Saulite , Eyjólfur Guðmundsson, Þórður Hjalti Þorvarðarson, Díana Mjöll Sveinsdóttir, Gunnar Sigurðsson, Alexander Ólafsson, Kjartan Tindur Gunnarson, Agnes Hjaltalín Andradóttir, Louise Pajot, Ásta Kristín Þórsdóttir, Sigurbjörn Jónsson, Sæmundur Kristinn Gissurarson, Íris Ragnarsdóttir Pedersen, Árni Stefán Haldorsen, Ívar Finnbogason, Tómas Eldjárn Vilhjálmsson.

Neðri röð frá vinstri: Hjalti Magnússon, Ingvi Örn Þorsteinsson, Ágúst Már Sigurðsson, Soffía Sóley Helgadóttir, Guðný Gígja Benediktsdóttir, Valdís Björg Friðriksdóttir, Andréane Sirois, Maríanna Óskarsdóttir.

 

Skólastarf haustannar hófst fimmtudaginn 20. ágúst. Áhrifa COVID gætti enn og því var skólasetning boðuð bæði í raunheimum og á veraldarvefnum. Í skólabyrjun voru í gildi eins metra fjarlægðarmörk. Þetta skólaár þurfti oft að bregðast við breytingum á sóttvarnarreglum. Þannig var á stundum grímuskylda og oft var gripið til þess ráðs að færa staðkennslu yfir í fjarkennslu á Teams. Allir voru hvattir til að fara eftir gildandi reglum hverju sinni og huga að eigin sóttvörnum. Til að minnka samskipti sem allra mest var skólanum um tíma skipt upp í nokkra bekki eftir árgöngum og hafði hver hópur aðgang að ákveðnu svæði. Á þann hátt var hægt að halda úti sem eðlilegustu skólastarfi. Það var mjög mikilvægt því nú heyrðist æ oftar um félagslega einangrun nemenda vegna COVID.

Í upphafi skólaárs voru skráðir 150 nemendur í skólann, 125 í hefðbundið nám og 25 í fjallanámið. Hér á eftir verður tæpt á því helsta sem var í gangi á skólaárinu en þrátt fyrir COVID gekk skólastarfið sinn vanagang og margt um að vera.

Í september voru kynnt fjögur námskeið sem nemendur á lista- og menningarsviði þurftu að taka í sínu námi. Námskeiðin voru öll á haustönninni og jafnframt opin almenningi og haldin ýmist í FAS eða Vöruhúsinu. Þetta voru námskeið í hljóðupptöku og hljóðblöndun, FABLAB,  málun, teiknun, ljósmyndun og Photoshop. Síðasta námskeiðið sneri að förðun. Almenn ánægja var með námskeiðin.

Í október komu til okkar fulltrúar frá Konfúsíusarstofnuninni Norðurljósum. Stofnunin byggir á samvinnu þriggja aðila; Háskóla Íslands, Ningbo háskóla í Kína og Hanban sem er móðurstofnun Konfúsíusarstofnana í heiminum. Stofnunin er bakhjarl námslínu kínverskra fræða og hefur líka staðið fyrir námi á framhaldsskólastigi í kínversku. Gestirnir komu færandi hendi en skólinn fékk að gjöf nokkrar kennslubækur og orðabækur.

Í lok október voru vísindadagar í FAS. Viðfangsefni þetta skiptið voru farsóttir og hamfarir og áhrif slíkra viðburða á samfélagið. Þó var ákveðið að það ætti ekki að fjalla um COVID enda var umfjöllun um þá farsótt nánast alla daga. Nemendur gátu valið um að vinna einir eða í hópum. Vinnan á vísindadögum gekk vel og þegar verkefnin voru kynnt kom í ljós að ýmsar farsóttir hafa herjað á landsmenn í gegnum tíðina.

Í nóvember var farið af stað með nýjung í áfanganum HEIF1NH02 sem snerist um að útvíkka upplifun nemenda og reynslu þeirra varðandi heilsueflingu. Nemendum voru kynntar leiðir til að stuðla markvisst að jákvæðri heilsueflingu, jafnt andlegri sem líkamlegri. Það var gert í gegnum markþjálfun, jóga, núvitund og leiðir jákvæðrar sálfræði en þessi verkfæri hafa verið að fá meira vægi í samfélaginu og skólakerfinu síðustu ár. Þessi nýjung gekk vel og var ákveðið að halda henni áfram í aðeins annarri mynd á næstu önnum.

Þann 9. desember var síðasti kennsludagur annarinnar í FAS. Af því tilefni töfraði hún Hafdís í veitingasölunni fram kræsingar í anda jólanna. Að sjálfsögðu fylgdu allir sóttvarnarreglum, báru grímur á meðan náð var í matinn og borðuðu í sinni heimastofu.

Á haustönninni hófst í FAS vinna við verkefnið Græn skref sem er verkefni fyrir ríkisstofnanir sem vilja draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi sinni og efla umhverfisvitund starfsmanna. Verkefninu sem var skipt í fimm þrep er m.a. ætlað að bæta flokkun, minnka matarsóun, setja upp grænt bókhald svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt Loftslagsstefnu Stjórnarráðsins var gerð krafa um að allar ríkisstofnanir uppfylli öll fimm Grænu skrefin fyrir árslok 2021.

Þegar skólastarf vorannarinnar hófst voru enn takmarkanir í gildi vegna COVID. Nú var kveðið á um að fjöldi í hverju rými gat verið allt að 30. Því var bæði hægt að mæta í skólann og einnig að vera á Teams. Ef fjarlægð á milli manna náði tveimur metrum þurfti ekki að hafa grímu. Þá var blöndun á milli hópa leyfileg. Þess vegna var hægt að vera með skólahald með nánast hefðbundnu sniði. Það getur stundum verið kostur að FAS sé lítill skóli.  Við áttum þó enn eftir að finna fyrir COVID á önninni þegar þríeykið kynnti endurtekið nýjar sóttvarnarreglur. En það voru nú líka allir orðnir nokkuð þjálfaðir í því að bregðast við og skipta má milli fjarnáms og staðnáms.  Vissulega var þó orðið langþráð að daglegt líf yrði án takmarkana.

Á vorönn bauð lista- og menningarsvið skólans upp á sviðslistaáfanga í leiklist og kvikmyndagerð. Hugmyndin sem bar heitið Frá hugmynd til sýningar var að gera tvær stuttmyndir þar sem allir þátttakendur kæmu að hvorri mynd sem tæknihópur og leikarar. Þar var farið í grunnþekkingu í vinnu við gerð kvikmynda og einnig þjálfun í framkomu og raddbeitingu. Tólf nemendur skráðu sig á áfangana og í lok annar voru myndirnar sýndar.

Í lok janúar var haldinn skólafundur en þá hittast nemendur og starfsfólk til að ræða mikilvæg málefni. Þrjú mál voru til umræðu að þessu sinni; heilsa og samfélag, nám og samfélag og umhverfismál. Fyrir fundinn höfðu þátttakendur valið sér hóp eftir áhugasviði. Öllum hugmyndum var safnað saman og litið verður til þeirra við mótun skólastarfsins. Að loknum fundi bauð skólinn upp á þorramat og þar voru í boði ýmsar kræsingar sem alla jafna eru ekki á borðum.

Áfanginn afreksíþróttir hefur í nokkur ár verið hluti af námsframboði skólans. Margir nemenda okkar stunda reglulega íþróttir og eru jafnvel að æfa með liðum innan Sindra. Oft fer saman íþróttaiðkunin og áhugamál viðkomandi og með því að skrá sig í áfangann geta nemendur fengið einingar sem nýtast í náminu í FAS. Í janúar undirrituðu nokkrir nemendur í áfanganum samning við FAS. Það er kveðið á um að hver nemandi skuldbindi sig til að; framfylgja skólareglum, sinna námi sínu af kostgæfni, mæta á æfingar og vera fyrirmynd annarra hvað varðar heilsusamlegt líferni. Síðast en ekki síst þurfa þeir að skrá reglulega upplýsingar um æfingar, innihald þeirra og tímasetningar. Þjálfari Sindra fylgist með þjálfun hvers nemanda og staðfestir að skráningar séu réttar. Íþróttakennari í FAS heldur utan um námið og ber ábyrgð á samstarfinu.

Í janúar barst bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu þar sem er tilkynnt að það sé búið að ákveða að veita FAS styrk til að skrifa heildstæða námskrá í ferðatengdum greinum með námslokum á þriðja hæfniþrepi. Forsaga málsins var sú að námsframboð í ferðatengdum greinum hefur þótt fremur ómarkvisst og afrakstur námsins ekki nægjanlega skýr. Að auki hefði atvinnulífið hefur ekki heldur metið nám í ferðatengdum greinum með fullnægjandi hætti hingað til. Ráðuneytið leitaði til framhaldsskóla um námskrárskrifin og það varð úr að FAS tæki verkefnið að sér. Ætlast var til að námskráin yrði skrifuð á árinu og lögð var áhersla á að lýsingin væri unnin í samstarfi við aðra framhaldsskóla, Framhaldsfræðsluna og Hæfnisetur ferðaþjónustunnar.

Það hefur lengi verið lögð á það áhersla að kynna skólann fyrir þeim sem eru að ljúka námi í grunnskóla og í febrúar komu nemendur úr Heppuskóla í heimsókn. Þar var farið yfir hvernig framhaldsskólakerfið er uppbyggt og hvaða námsleiðir eru í boði í FAS. Nemendur í nemendaráði sögðu frá því hvernig félagslíf skólans er byggt upp og að lokinni kynningu gengu þeir með gestunum um húsið.

Í febrúar setti Menningarmiðstöðin upp sýningu tveggja nemenda á lista- og menningarsviði og höfðu þessi verk verið unnin á haustönninni.  Daníel Snær Garðarsson sýndi ljósmyndir af teikniæfingum en hann vann að mestu út frá þrívíðum formum líkamans og voru honum grísk goð einkar hugleikin. Karen Ása Benediktsdóttir sýndi stílistaverkefni þar sem hún endurhannaði fatnað og skapaði um leið heildstætt útlit þar sem m.a. var hugað að förðun og hárgreiðslu.

FAS er einn af heilsueflandi framhaldsskólum landsins og tekur reglulega þátt í ýmis konar áskorunum sem miða að því að auka hreyfingu allra.  Í febrúar var tveggja vikna átak í gangi þar sem m.a. var keppni fyrir framhaldsskóla þar sem þátttakendur voru 16 ára eða eldri. Keppt var í þremur flokkum eftir fjölda nemenda í skólanum. Keppt er bæði um fjölda daga og fjölda mínútna hlutfallslega miðað við heildarfjölda nemenda í skólanum og var viðmiðið eftirfarandi; 3-399 nemendur, 400-999 nemendur og 1000 nemendur og fleiri. Hreyfing í keppninni getur verið af mörgum toga. Aðalatriðið er að hreyfa sig í a.m.k. 30 mínútur í hvert sinn. Að þessu sinni voru nemendur og kennarar í sama liði og alls skráðu sig 33 í lið FAS; 11 starfsmenn og 22 nemendur. Þann 26. febrúar síðastliðinn hélt Íþrótta- og Ólympíusambandið uppskeruhátíð og þar kom í ljós að FAS hafnaði í öðru sæti í sínum flokki, bæði í fjölda daga og fjölda mínútna. Skólinn fékk senda verðlaunaskildi sem voru hengdir upp í skólanum.

Í mars var undirritaður samningur á milli Hestamannafélagsins Hornfirðings og FAS um aðstöðu í reiðhöllinni við Stekkhól í Nesjum fyrir verknám í hestamennsku. Búið var að ákveða að nám í hestamennsku við FAS hæfist á haustönninni með bóklegum áfanga en á vorönn 2022 voru kenndir þrír áfangar, einn bóklegur og tveir verklegir. Verklega kennslan fór að mestu fram í reiðhöllinni við Stekkhól. Námið í hestamennsku er alls 20 einingar og er byggt á námi frá Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ (FMOS).

Einn nemandi okkar, Axel Elí Friðriksson, gaf út sína fyrstu smáskífu í apríl og birtist hún á  Spotify. Smáskífan bar heitið „Glas af viskí“. Axel Elí vinnur undir listamannsnafninu „Seli“.

Félagslíf skólans var með svipuðu fyrirkomulagi og undanfarin ár þar sem klúbbastarf er einkennandi. Það var mikill hugur í fólki og vilji til að vinna gott félagsstarf vegna þess ástands sem COVID hafði skapað síðustu annir. Eftirfarandi klúbbar voru starfræktir; sketsklúbbur, samfélagsmiðlaklúbbur, fótboltaklúbbur, tölvuklúbbur, spilaklúbbur, viðburðaklúbbur og málfundafélag.

Söngkeppni framhaldsskólanna var haldin 26. september en vegna COVID var keppninni frestað síðasta vor. Fyrir hönd FAS keppti Dagmar Lilja Óskarsdóttir og söng hún lagið The Way We Were sem Barbara Streisand söng á sínum tíma. Það er skemmst frá því að segja að Dagmar Lilja stóð sig einstaklega vel og þegar úrslit voru kynnt var hún í öðru sæti sem er frábær árangur.

Eins og oft áður keppti FAS í Gettu betur. Liðið var að þessu sinni skipað þeim. Ingunni Ósk Grétarsdóttur, Júlíusi Aroni Larssyni og Selmu Ýr Ívarsdóttur. Í fyrstu umferð dróst liðið á móti lið MK en laut þar í lægra haldi.

Um miðbik annar var svo komið að opnum dögum þar sem nokkrir hópar voru starfandi. Það var líka spilaður Hornafjarðarmanni þar sem Tómas Orri Hjálmarsson stóð uppi sem sigurvegari og hlaut sæmdarheitið Framhaldsskólameistari í Hornafjarðarmanna 2021. Hápunktur opinna daga var svo árshátíð skólans sem var haldin 4. mars í Sindrabæ. Þar voru gómsætir smáréttir á boðstólum, nemendur stýrðu fjöldasöng af röggsemi og sýnd voru skemmtiatriði þar sem var farið yfir það helsta á liðnu ári. Allt fór vel fram og allir skemmtu sér hið besta.

Í lok skólaárs var svo komið að stjórnaskiptum í nemendafélaginu. Á aðalfundi nemendafélagsins sem haldinn var í maí var ljóst hverjir myndu sinna ábyrgðarstörfum í NemFAS á næsta skólaári. Tómas Nói Hauksson og Sævar Rafn Gunnlaugsson verða forsetar og hagsmunafulltrúi nemendafélagsins verður Selma Ýr Ívarsdóttir.

Uppbrot voru á sínum stað á skólaárinu. Á fyrsta uppbroti fengu nemendur um kynferðisofbeldi og staðalímyndir sem oft gefa villandi mynd af raunveruleikanum. Næst kom Karlakórinn Jökull í heimsókn og kynnti m.a. hvaða raddir syngja í kórum og hvers konar lög eru oft sungin í kórum. Þetta var heilmikil skemmtun og vakti lukku meðal áheyranda. Á vorönninni var uppbrot á Teams þar sem Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru kynnt fyrir nemendum bæði í FAS og Heppuskóla. Það var sveitarfélagið sem stóð að þessari kynningu og vildi með því gefa nemendum skólanna tækifæri til að koma sínum áherslum á framfæri með því að svara tilteknum spurningum. Ætlunin er að nýta svörin til innleiðingar Heimsmarkmiðanna hjá sveitarfélaginu. Í mars var uppbrot þar sem Sigríður Dögg Arnardóttir kynfræðingur kom og ræddi um hvaðeina er viðkemur samskiptum og kynlífi. Þá var við sama tækifæri kynning á Hugarafli en það eru félagasamtök um geðheilbrigðismál þar sem áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé stjórnandinn í eigin lífi.

Þann 22. maí var komið að útskrift úr hefðbundu námi frá FAS. Að þessu sinni útskrifuðust 15 stúdentar og einn nemandi af starfsbraut. Bestum árangri á stúdentprófi náði Ingunn Ósk Grétarsdóttir sem fékk 10 í meðaleinkunn og er þetta í fyrsta skipti í sögu skólans sem nemandi nær þessum árangri.

Það má segja að þrennt sé meira áberandi en annað í FAS. Þar er verið að tala um vöktunarverkefni skólans, erlent samstarf og svo námið í fjallamennsku. Hér á eftir er farið yfir það helsta.

Það er fyrir löngu orðin hefð fyrir vöktunarverkefnum skólans. Í lok ágúst var komið að árlegri ferð á Skeiðarársand þar sem fylgst er með gróðurframvindu. Við höfum oft séð meiri breytingar á sandinum en vinnan gekk ljómandi vel og allir stóðu sig með mikilli prýði. Í þessari ferð var þó ekki bara verið að vinna að náttúruskoðun. Vegna COVID hefur skólinn þurft að bregðast við ýmis konar samstarfsverkefnum þar sem nemendur og/eða kennarar áttu að ferðast. Til  að halda þessum verkefnum gangandi þarf að finna nýjar leiðir. Í þessari ferð var verið að prófa að streyma frá vinnunni á sandinum og gekk það vel. Einnig kom til móts við okkur tökufólk frá kvikmyndafyrirtæki sem vinnur að gerð heimildamyndar um birkiskóga á Íslandi og fengu að taka upp frá vinnu okkar á sandinum. Sú mynd var sýnd á RÚV.

Þann 22. október var komið að árlegri ferð að Heinabergsjökli. Að þessu sinni hafði COVID töluverð áhrif. Nemendur í inngangsáfanga að náttúruvísindum tilheyrðu þannig fjórum mismunandi bekkjum. Einungis einn bekkur fékk að fara í mælingaferðina að þessu sinni og kom það í hlut þeirra nemenda í fyrsta bekk sem voru í áfanganum. Líkt og undanfarin ár var Snævarr Guðmundsson frá Náttúrustofu Suðausturlands með í för en hann er sérfræðingur um jökla. Ferðin gekk vel og komu nemendur heim margs fróðari um þær miklu breytingar sem eiga sér stað við jökla landsins.

Á þessu ári voru liðin 30 ár frá því að nemendur FAS fóru að fylgjast reglulega með breytingum á jöklum. Af þessu tilefni var skrifuð grein í Eystrahorn þar sem var farið fyrir mælingarnar og þær miklu breytingar sem hafa átt sér stað á tímabilinu.

Á vorönninni voru fuglar taldir reglulega í Óslandi. Það fer svolítið eftir veðri hversu margir fuglar sjást í hvert sinn. Þann 18. mars voru álftir taldar í Lóni. Ekki var mikið af álftum og einungis taldir um 300 fuglar. Eins og undanfarin ár var komið við á urðunarstað sveitarfélagsins í Lóni. Þangað kom líka umhverfisfulltrúi sveitarfélagsins sem fór yfir stöðuna í urðunarmálum og fjallaði um mikilvægi þess að flokka sem mest og best. Líkt og undanfarin ár eru upplýsingar um vöktunarverkefni FAS á https://nattura.fas.is/

Mikið var um að vera tengt erlendu samstarfi en COVID átti svo sannarlega eftir að hafa áhrif þar eins og annars staðar.

Nýjasta verkefnið Geoheritage, culture and sustainable communities in rural areas in Finland, Iceland and Norway er nemendaskiptaverkefni styrkt af Nordplus þar sem fjallað er um uppruna, menningu og sjálfbær samfélög þátttökulandanna. Verkefnið er einnig tengt völdum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Auk skólanna eru jarðvangar og Vatnajökulsþjóðgarður aðilar að verkefninu. Þetta er þriggja ára verkefni og í hverju landi taka 10 nemendur þátt. Fyrsta heimsóknin var áætluð til Íslands í september en ekkert varð úr henni. Það var hins vegar mikilvægt að finna leið til að halda verkefninu áfram. Lausnin fólst í því að nýta tæknina og var keyptur búnaður sem gerir það mögulegt að fara út í náttúruna og miðla efni þaðan í streymi í gegnum YouTube. Dagana 28. og 29. september var farið með íslenska hópinn á fyrir fram valda staði þar sem sérfræðingar frá Kötlu jarðvangi annars vegar og Vatnajökulsþjóðgarði hins vegar sáu um að miðla upplýsingum til okkar nemenda sem voru á staðnum og svo til annarra þátttakenda í gegnum streymi. Auk þess að fara í ferð unnu hóparnir saman í gegnum Teams. Þátttakendur kynntu lönd sín og þjóð og síðasta daginn var svo sameiginleg verkefnavinna þar sem tveir nemendur frá hverju landi unnu saman í hóp. Aðaláherslan á haustönninni var á heimsmarkmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum.
Aðstæður breyttust lítið á vorönninni en ljóst strax í upphafi að það yrði lítið úr heimsóknum á milli landa. Núna var áherslan á heimsmarkmið 12 sem fjallar um ábyrga neyslu og framleiðslu. Þátttakendur í FAS fóru þó í dagsferð til Djúpavogs og kynntu sér m.a. Cittaslow en sá lífsmáti fellur vel að heimsmarkmiði 12. Líkt og á haustönninni var sameiginleg vinna í gegnum netheima. Það var sannarlega áskorun að taka þátt í nemendaskiptaverkefni og geta ekki fylgt áætlun um ferðir. Heimasíða verkefnisins er https://geoheritage.fas.is/

Lokaráðstefna Erasmus+ námsverkefnisins ADVENT, Adventure tourism  in Vocational Education and Training var haldin sem netráðstefna 6. nóvember 2020 vegna samkomutakmarkanna að völdum Covid. Þátttakendur á ráðstefnunni voru frá samstarfslöndunum, Finnlandi, Skotlandi og Íslandi. Þegar fjöldi þátttakenda var mestur voru 28 tölvur tengdar og í sumum tilfellum voru fleiri en einn einstaklingur á bak við hverja tengingu. Ráðstefnan var tekin upp með það að markmiði að birta upptökuna á heimasíðu verkefnisins. Áhugaverð erindi voru flutt á ráðstefnunni og verkefnið og námskeiðin sem þróuð voru á verkefnatímanum voru kynnt. Umræður fóru fram í lok ráðstefnunnar og kom þar fram almenn ánægja með afrakstur verkefnisins og þau tengsl sem hafa myndast á milli skóla, rannsóknarstofnanna og ferðaþjónustufyrirtækja, jafnt innanlands sem og á milli landa. Heimasíða verkefnisins er http://adventureedu.eu/is

Þá var haldin lokaráðstefna í Erasmus+ verkefninu DETOUR þann 10. nóvember og var ráðstefna haldin í Nýheimum og á netinu. Í upphafi ráðstefnunnar ávarpaði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ráðstefnugesti á netinu. Þá voru fluttir áhugaverðir fyrirlestrar tengdir ferðaþjónustu. Verkefnið fólst í samstarfi skóla og stofnanna í sex löndum sem auk Íslands voru Azoreyjar (Portúgal), Danmörk, Írland, Skotland og Slóvenía. Markmið verkefnisins var að þróa starfsmenntun og þjálfun á sviði heilsueflandi ferðaþjónustu. Það var m.a. gert með því að vinna náms- og stuðningsefni fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og samfélög til að nýta til uppbyggingar fjölbreyttrar heilsueflandi ferðaþjónustu og viðburða. Heimasíða verkefnisins er https://www.detourproject.eu/

Undinfarin ár hefur safnast mikil reynsla í FAS tengd ferðaþjónustu, bæði í gegnum fjallanámið og erlend samstarfsverkefni. Í janúar fékk skólinn styrk frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu til að efla menntun og rannsóknir á sviði jöklaferðamennsku. Markmiðið var að styðja við fyrirtæki sem starfa innan Vatnajökulsþjóðgarðs við að þróast og byggja sig upp með því að tengja menntun og rannsóknir við þarfir þeirra sem starfa í greininni. Seinni partinn í janúar var öllum fyrirtækjum sem eru með starfsleyfi til jöklaferðamennsku í þjóðgarðinum boðin þátttaka í verkefninu. Lögð var áhersla á að geta nýtt sér verkefnið á þann hátt sem fyrirtækinu myndi gagnast best en ætlunin var að búa til gagnvirkt, skapandi fagsamfélag þar sem fólk miðlaði af þekkingu sinni og reynslu og styrkir um leið nýsköpun hópsins í heild.

Það er þó ekki bara FAS sem tekur þátt í fjölbreyttum samstarfsverkefnum. Nýheimar þekkingarsetur og Háskólasetrið eru iðulega í mörgum verkefnum og oft er FAS þátttakandi í þeim líka. Þar má t.d. nefna SCITOUR þar sem leitast var við að þróa og kynna leiðir til að efla vísindatengda ferðaþjónustu, NICHE þar sem þróaðar eru leiðir og námsefni til að vinna með óáþreifanlegan menningararf sem leið til nýsköpunar í ferðaþjónustu. Þessi verkefni eru unnin í alþjóðlegu samstarfi og eru þau styrkt af Menntaáætlun Erasmus+ og/eða Northern Periphery and Arctic Programme. Þessum verkefnum er ætlað að  kynna fyrir fyrirtækjum í ævintýraferðaþjónustu leiðir til að styrkja stöðu sína á margvíslegan máta, auka vöruframboð sitt eða ná til nýrra neytenda og styrkja þannig samkeppnisforskot sitt. 

Árið 2018 hófst Eramsus+ verkefnið Cultural heritage in the context of students’ careers þar sem fjallað er um menningu ungs fólks og þeirra upplifun á eigin landi. Þetta var fimm landa verkefni og auk Íslands tóku þátt; Eistland, Grikkland, Ítalía og Lettland. Verkefnið gekk samkvæmt áætlun þangað til að COVID-19 skall á. Rétt áður en landamæri fóru að lokast var farið í heimsókn til Ítalíu en það var í janúar 2020 en ekki var hægt að fara  í síðustu ferðina til Lettlands. Það var sótt um frest á síðustu  ferðinni en það dugði ekki til. Því var síðasta lotan unnin í gegnum netið. Heimasíða verkefnisins er https://herstu.fas.is/

Haustið 2020 sótti FAS um svokallaða Erasmus+ aðild. Hún felst í því að bæði kennarar og nemendur geta sótt um styrki til starfsþróunar og skiptináms. Ákveðið var að leggja áherslu á að efla einkum list- og verkgreinar. Samkvæmt umsókninni getur FAS sent árlega 10 nemendur og allt að 5 kennara til þeirra skóla sem ákveðið er að vinna með. Umsóknin frá FAS var samþykkt og er gildistíminn frá 1. mars 2021 til ársloka 2027. Það eru því miklir möguleikar í alls kyns erlendu samstarfi fram undan.

Aðsókn að námi í fjallamennsku hafði aldrei verið meiri og í upphafi vorannar voru um þrír tugir skráðir í námið. Það var frábært en líka um leið áskorun. Þegar nemendur eru svo margir þurfa margir kennarar að koma að kennslunni því þetta er að mestu leyti vettvangsnám. Núna voru skráðir 16 kennarar á fjallamennskubrautinni í mismikilli kennslu. Þeir eiga það sameiginlegt að vera sérfræðingar á sínu sviði. Skólaárið í fjallanáminu hófst með námskeiði þar sem m.a. var farið yfir kennslufræði fullorðinna og útináms. Námskeiðið heppnaðist í alla staði mjög vel og var lærdómsríkt fyrir hina verðandi kennara í fjallamennskunáminu. Í kjölfarið hófst svo kennslan og fyrsti áfanginn hófst í Nýheimum en lauk með gönguferð í Lóni þar sem gist var í tjöldum. Hópurinn fékk svo sannarlega að finna fyrir veðurguðunum sem sáu nemendum bæði fyrir roki og rigningu. Allt gekk þó vel og hópurinn kom heim reynslunni ríkari. Grunnnámskeið í jöklaferðamennsku voru haldin í nóvember og fóru að mestu fram á skriðjöklum Öræfajökuls. Það hafði þurft að fresta námskeiðinu vegna samkomutakmarkanna sem var ekki gott. Jöklarnir voru orðnir bláir og harðir og búið að snjóa á þá, auk þess sem dagarnir voru nú orðnir stuttir. Dagsbirtan var þó fullnýtt og unnið myrkranna á milli. Námskeiðin tókust þó afar vel og hópurinn sýndi flottar framfarir yfir þessa fjóra daga.

Nú var COVID farið að hafa alls konar samfélagsleg áhrif og ýmislegt gert til að bregðast við því. Eitt af því sem var ákveðið í FAS var að bjóða fleiri nemendum í nám í fjallamennskunáminu á vorönn 2021 og gat fólk á atvinnuleysisbótum farið í þetta nám án þess að bætur myndu skerðast. Þessi námsleið var ætluð fyrir fólk með reynslu í fjallamennsku og útvist og stóð þeim til boða að ljúka 60 eininga námi okkar á einni önn í stað tveggja. Umsækjendur sem sóttu um þessa námsleið þurftu að fara í hæfnimat til að láta meta reynslu sína og þekkingu. Þetta mæltist vel fyrir og í upphafi vorannar mættu 15 nemendur víðs vegar af landinu til láta meta hæfni sína og kunnáttu. Þeir bættust svo við hópinn frá haustönninni og nú voru 40 nemendur skráðir á brautina í tveimur aðskildum hópum.

Nú var líka farið að huga að framhaldsnámi í fjallamennsku og stefnt að því að bjóða upp á það á hausti komanda. Námið í fjallamennsku hélt svo áfram á vorönninni. Fyrst var námskeið í skyndihjálp. Fleiri námskeið fylgdu í kjölfarið s.s. grunnnámskeið í fjallahjólum  undir lok annar var farin hæfniferð þar sem gengið var frá Núpsstaðaskógi og yfir í Skaftafell á þremur dögum. Þann 18. júní var svo komið að útskrift í fjallanáminu en þá voru rúmlega 20 nemendur útskrifaðir.

Nemendur sem útskrifuðust úr fjallamennskunámi

Í upphafi haustannar voru skráðir 144 nemendur í skólann og 153 á vorönninni.

Skólastarf haustannarinnar hófst formlega 20. ágúst. Þann 22. ágúst var haldin nýnemahátíð sem að þessu sinni var ratleikur innanhúss og utan. Að leik loknum voru grillaðir hamborgarar.

Um miðjan ágúst mættu kennarar til starfa. Fyrsta verkefni skólaársins var að sitja námskeið um umhverfismál og væntanlega þátttöku skólans í verkefni sem kallast Skólar á grænni grein,stundum líka kallað Grænfánaverkefnið. Þema skólaársins var neysla og ákveðið að vinna með hugtakið á marga vegu. Í september var stofnuð umhverfisnefnd skólans og í henni voru fulltrúar nemenda, kennara og annarra starfsmanna. Á skólaárinu var margt gert til að vekja fólk til umhugsunar varðandi neyslu. Lagðar voru fyrir neyslukannanir, ferðamáti til og frá skóla skoðaður út frá umhverfissjónarmiðum og eitt uppbrot snerist um að vekja fólk til umhugsunar um það hvernig megi auðveldlega draga úr neyslu.

Vöktunarverkefni skólans voru á sínum stað. Í lok ágúst var farið á Skeiðarársand að vitja gróðurreitanna sem skólinn fylgist með. Ferðin gekk ljómandi vel og komu nemendur margs fróðari um tilvist og ástand gróðurs á sandinum. Í september fengum við heimsókn vísindamanna frá háskóla í Salzburg í Austurríki en þeir höfðu hannað forrit sem kallast CitizenMorph og er ætlað fyrir snjalltæki. Þeir sem hafa forritið geta skráð það sem vekur eftirtekt í náttúrunni og/eða breytingar sem verða s.s. grjóthrun og jarðsig. Á þann hátt er hægt  að safna upplýsingum um landslagsbreytingar frá almenningi en um leið gagnast upplýsingarnar vísindaheiminum. Nemendur í jarðfræði sem fara síðar á önninni til að mæla jökla hittu gestina og lærðu á forritið. Forritið var síðan notað í ferð að Fláajökli í byrjun nóvember. Það var einnig farið að Heinabergsjökli. Miklar og greinilegar breytingar eru á báðum jöklum sem sýna hop og bráðnun íss. Á vorönninni voru fuglar taldir í Óslandi en vegna COVID-19 var ekki farið í ferð upp í Lón að telja álftir.

Við fengum heimsókn frá BBC í október en dagskrárgerðarfólk var í heimsókn á Íslandi til að vinna dagskrá um breytingar á jöklum og loftslagsbreytingum – þrír nemendur í jarðfræði fóru í viðtal og deildu af reynslu sinni í tengslum við jöklamælingar.

Nemendur í umhverfis- og auðlindafræði tóku í fyrsta skipti þátt í verkefni sem kallast Ungt umhverfisfréttafólk og er um leið keppni. Það er Landvernd sem stendur fyrir þessu alþjóðlega verkefni sem er ætlað að valdefla ungt fólk og gefa því tækifæri til að hafa áhrif með því að kynna sér umhverfismál með gagnrýnum hætti og miðla upplýsingum til almennings. Nokkrir hópar í FAS sendu inn verkefni í keppnina og þegar Landvernd kynnti niðurstöður keppninnar kom í ljós að hópurinn „Hellisbúar“ sem vann verkefni um áhrif loftslagsbreytinga á íshella hafnaði í þriðja sæti.

Erlent samstarf var fyrirferðarmikið á skólaárinu. Þar ber fyrst að nefna Cultural heritage in the context of students’ careers  sem er nemendaskiptaverkefni í samvinnu við framhaldsskóla í Eistlandi, Lettlandi, Ítalíu og Grikklandi. Nú var komið að heimsókn þátttökuþjóðanna til Íslands. Í byrjun október komu 24 þátttakendur, nemendur og kennarar til Hafnar. Þema heimsóknarinnar voru Sögur og sagnir og kynntust gestirnir m.a. álfum, tröllum og Grýlu og föruneyti hennar. Í janúar var svo komið að því að heimsækja þátttökuskólann í Lioni á Ítalíu. Fjórir nemendur og tveir kennarar dvöldu þar viku og kynntust m.a. menningu og matarvenjum landsins.

 

Menntaverkefnið ADVENT hélt áfram og voru tvö námskeið prufukeyrð á haustdögum. Annars vegar Túlkun strandsvæða sem fram fór í Skotlandi í september og Vöruþróun sem fram fór í Finnlandi í nóvember. Þátttakendurnir í þessum námskeiðum komu líkt og í fyrri prufukeyrslum frá skólum og fyrirtækjum í samstarfslöndum ADVENT; Finnlandi, Skotlandi og Íslandi. Á vordögum var svo komið að síðasta námskeiðinu í verkefninu og var það haldið á Íslandi og var leitt af heimafólki. Þetta síðasta námskeið fjallaði um hvernig segja má sögur með aðstoð snjalltækja og samfélagsmiðla. Síðasti formlegi viðburður ADVENT verkefnisins var lokaráðstefna sem haldin var í Nýheimum föstudaginn 5. júní. Þar var verkefnið gert upp með heimafólki og góðum gestum. Þar var m.a. rætt um tengingu ævintýraferðaþjónustu og byggðaþróunar og síðast en ekki síst var fjallað um uppbyggingu náms í ævintýraferðaþjónustu í þátttökulöndunum, Finnlandi,  Skotlandi og Íslandi.

Rannís hélt svokallaða Erasmus daga í október og bauð tveimur kennurum frá FAS sem hafa lengið komið að erlendu samstarfi á málstofu sem fór fram í Menntaskólanum í Kópavogi.

Þá fékk FAS tvo nýja styrki frá Erasmus+ fyrir verkefni sem bæði tengjast menntun á sviði ferðaþjónustu og fjallamennsku. Annað verkefnið Aukin fagmennska í fjallamennskunámi var nemenda- og kennaraskiptaverkefni. Þrír nemendur og þrír kennarar sem tengjast fjallamennskusviði skólans fengu styrk til að fara erlendis í tveggja vikna náms- og kynnisdvöl. Skóli í Skotlandi, The School of Adventure Studies var valinn sem samstarfsskóli en hann er hluti af háskólanum The University of the Highlands and Islands. Það átti að fara í þessa námsferð í mars 2020 en vegna COVID-19  varð ekkert úr ferðinni.

Hitt verkefnið er samstarfsverkefni sex landa; Portúgals, Bretlands, Slóveníu, Írlands, Danmerkur og Íslands. Verkefnið heitir á ensku Destinations: Wellbeing Tourism Opportunities for Regions, skammstafað DETOUR. Þetta verkefni snýst um að kanna og hanna leiðir til að efla heilsutengda ferðaþjónustu í samstarfi við áfangastaði, menntastofnanir og ferðaþjónustufyrirtæki í nærumhverfi þátttökustofnananna.

Félagslífið í FAS fór ágætlega af stað á haustdögum. Líkt og undanfarin ár fór mikið fyrir klúbbastarfi. Á skólaárinu voru sex klúbbar starfandi. Eins og áður mynda formenn klúbba og forsetar nemendafélagsins nemendaráð skólans. Um miðjan september fóru þrír nemendur frá FAS á aðalþing SÍF (Samband íslenskra framhaldsskólanema) og fannst bæði skemmtilegt og fræðandi að hitta jafnaldra sína. Nemendaráð FAS stóð sig með miklum ágætum á skólaárinu  og hver viðburðurinn rak annan. Þar má nefna; nýnemaball, kráargátur, kökubasar, ipad námskeið fyrir eldri borgara og viðburðir hjá einstökum klúbbum. Þá stóð nemendaráð fyrir þriggja kvölda keppni í spilavist sem haldin var í Ekru. Þann 24. október hélt Ungmennaráð Hornafjarðar ungmennaþing í Nýheimum og naut dyggrar aðstoðar nemendaráðs FAS. Samkomur sem þessar eru mikilvægar svo raddir unga fólksins okkar fái að njóta sín.

Í október fór fram forval fyrir Gettu betur. Í liði FAS að þessu sinni voru Björgvin Freyr Larsson, Ingunn Ósk Grétarsdóttir og Oddleifur Eiríksson. Þjálfari liðsins var Sigurður Óskar Jónsson, fyrrum nemandi í FAS og þátttakandi í Gettu Betur. Í fyrstu umferð keppti FAS við Framhaldsskólann á Húsavík og vann þá viðureign. Í annarri umferð keppti FAS við FG og laut þar í lægra haldi.

Á jólahátíð sem haldin var í Nýheimum laugardaginn 30. nóvember voru fulltrúar frá nemendafélaginu. Nýtorg fékk á sig blæ kaffihúss þar sem nemendur seldu veitingar og á sama tíma stóðu krakkarnir fyrir undirskriftasöfnun á vegum Amnesty. Sú söfnun bar heldur betur árangur því á vordögum kom til okkar Hera Sigurðardóttir ungliða- og aðgerðastýra hjá samtökunum. Hún var hingað komin til að veita nemendum FAS viðurkenningu fyrir frábæran árangur í herferð gagnvart þolendum mannréttindabrota árið 2019. FAS hafði safnað flestum undirskriftum miðað við nemendafjölda eða 673 undirskriftum og hlaut titilinn Mannréttindaframhaldsskóli ársins í sínum flokki. FAS fékk viðurkenningarskjal og farandbikar.

Að  venju voru opnir dagar í byrjun mars og líkt og áður var fjölbreytt hópastarf fyrirferðarmikið. Nemendur óskuðu þó eftir einum sameiginlegum viðburði og var það framhaldsskólamót í Hornafjarðarmanna. Eins og oft áður var það útbreiðslustjórinn sjálfur Albert Eymundsson sem kom og stjórnaði spilinu. Hápunktur opinna daga var svo árshátíð skólans sem haldin var í Sindrabæ.

Fjallamennskunámið var á sínum stað. Á haustönn var um tugur nemenda skráður í námið. Líkt og fyrri ár hófst námið í FAS með áfanganum Gönguferðir. Í kjölfarið fylgdu klifurnámskeið og jöklaferðir og fleiri áfangar samkvæmt skipulaginu. Námið í fjallamennsku gekk ágætlega en COVID-19  set strik í reikninginn og var námið fellt niður að stórum hluta vegna COVID-19  og dræmrar þátttöku á vorönn. Engin útskrifaðist árið 2019/2020 úr fjallamennsku.
Fjallamennskunámið var endurskipulagt á vorönn 2020. Með nýju skipulagi var fyrst og fremst verið að koma til móts við þá sem eru í vinnu en vilja bæta þekkingu sína og ná sér í starfsréttindi. Líkt og áður er námið 60 einingar og samanstendur bæði af vettvangsferðum og fjarnámi. Nú er þetta orðið sérhæft nám og ætlað þeim sem vilja starfa við fjallamennsku og leiðsögn. Þeir sem ljúka náminu fá tiltekin réttindi innan fagfélags íslenskra fjallaleiðsögumanna AIMG. Allir kennarar koma úr atvinnulífinu og margir þeirra starfa við fjallaleiðsögn. Nemendur þurfa að vera orðnir 18 ára til að geta skráð sig í námið. Það var ljóst að nú var búið að gera miklar breytingar á náminu og spennandi tímar fram undan.

Vísindadagar voru á sínum stað í lok október. Að þessu sinni var ákveðið að nemendur og kennarar færu í Skaftárhrepp og myndu kynnast landi, lífi og starfi í sveitarfélaginu. Nemendur völdu sér hópa fyrir ferðina eftir áhuga. Hver hópur sat hjá kennara sínum í rútunni og var ferðatíminn nýttur til fræðslu og upplýsingaöflunar. Gist var í félagsheimilinu Tunguseli í Skaftártungu. Þar lá hópurinn í flatsæng, kennarar sáu um matseld á meðan að nemendur unnu úr þeim gögnum sem hafði verið safnað og útbjuggu kynningar á verkefnum sínum sem fóru fram við Kvíármýrarkamb á leiðinni heim. Vísindadagar voru vel heppnaðir að þessu sinni. Það var áskorun fyrir bæði nemendur og kennara að breyta rútunni í raun í margar litlar kennslustofur þar sem hver hópur vann að tilteknum verkefnum. Þegar hlustað var á kynningar nemenda var það svo greinilegt að nemendur höfðu lært ótrúlega margt á þessum stutta tíma.

Á haustönninni bættist í námsframboð skólans með áfanganum Afreksíþróttir. Þar geta nemendur sameinað íþróttaiðkunin og áhugamál og um leið fengið einingar sem nýtast í námsferilinn. Þjálfari Sindra fylgist með þjálfun hvers nemanda og staðfestir að skráningar séu réttar. Íþróttakennari í FAS heldur utan um námið og ber ábyrgð á samstarfinu.

Að venju voru nokkrir hefðbundnir viðburðir á árinu. Við erum nokkuð reglulega með uppbrot og fáum þá gjarnan góða gesti með fræðslu og/eða spjall. Jón Garðar Bjarnason lögregluvarðstjóri kom á fyrsta uppbrot vetrarins og átti einkar gott spjall við nemendahópinn m.a. um hversu mikilvægt það er að vera sannur sjálfum sér og vera leiðtogi í eigin lífi fremur en að láta aðra stjórna sér. Nokkrum sinnum á skólaárinu voru íbúar Nýheima með sameiginlegt kaffi á Nýtorgi. Það er alltaf gott og gefandi að hitta aðra í Nýheimum og gæða sér um leið á góðgæti. Í desember bauð FAS nemendum, foreldrum og starfsfólki í jólamat. Yfir matnum var m.a. rætt um skólann og hlutverk hans í samfélaginu. Í janúar var svo komið að skólafundi þar sem þrjú mál voru til umræðu; lýðræði, námsumhverfi og uppbrot.  Skólafundir eru góð leið fyrir nemendur til að koma áherslumálum sínu hverju sinni á framfæri.

Í lok haustannarinnar sýndu nemendur á lista- og menningarsviði afrakstur vinnu sinnar. Að vanda voru fjölbreytt verkefni og var sýnt bæði á Nýtorgi og á efri hæð. Starfsemin á lista- og menningarsviðinu hófst af krafti á vorönninni. Nú var fyrirhuguð uppsetning á Bláa hnettinum í samstarfi við leikfélagið. Þá fór af stað námskeið í hreyfilist undir stjórn Teresu M. Rivarola en það var verkefni sem var styrkt af SASS. Nemendur byrjuðu á því að velja sér sögu úr nærumhverfinu sem auðvelt var að tengja eigin hugarheimi. Sögurnar máttu vera af ýmsum toga, t.d. þjóðsögur, skáldsögur eða sögur sem að ömmur og afar hafa sagt. Nemendur greindu sögurnar og áttu að finna leiðir til að túlka og án orða en nota þess í stað hreyfingar og hljóð, hughrifatónlist eða náttúruhljóð. Þetta verkefni tókst ljómandi vel og þegar nemendahópurinn í FAS hafði náð nokkrum tökum á viðfangsefninu bauð hann upp á vinnustofu fyrir grunnskólanemendur. Í lok námskeiðsins stóðu þátttakendur í leiklistarnámskeiðinu fyrir viðburði í Gömlubúð þar sem gamlar sögur voru tjáðar með hreyfingu. Um 30 manns mættu á sýninguna og tóku margir þeirra virkan þátt í viðburðinum. Þeir sem mættu á viðburðinn voru sammála um að einkar vel hefði tekist til. Krakkarnir stóðu sig mjög vel og sýningin var konfekt fyrir augu og eyru. En COVID-19 breytti mörgum fyrirætlunum. Þannig varð ekkert úr sýningum á Bláa hnettinum og líkt og annars staðar urðu miklar breytingar á skólastarfinu þegar leið á önnina.

Strax í upphafi árs 2020 fóru að berast sagnir af veiru nokkurri sem dreifðist með ógnarhraða um heiminn. Þetta var auðviðtað COVID-19 sem var mætt til leiks. Engan óraði fyrir því hvaða áhrif veiran ætti eftir að hafa á líf allra næstu vikur, mánuði og já ár. Og að sjálfsögðu fórum við ekki varhluta af því í FAS. Viðbragðsaðilar funduðu nánast daglega og sendu upplýsingar út í þjóðfélagið um hvað mætti og hvað mætti ekki. Í FAS var myndað stoðteymi til að miðla upplýsingum og halda utan um nemendur.
Veiran hafði strax ýmis konar áhrif í FAS. Þannig var nú skammtað á diska í kaffiteríunni,  nýnemaviðtölum var frestað og í leiklist var sú ákvörðun tekin að hætta við sýningu á Bláa hnettinum.
Þann 13. mars kom svo skipun frá þríeykinu um að allt skólahald í landinu skyldi leggjast af í a.m.k. fjórar vikur. Þá var alfarið skipt yfir í fjarkennslu í FAS og nú kom það til góða að í mörg ár hafa nánast allir áfangar skólans verið í boði fyrir fjarnemendur. Mikil áhersla var lögð á að kennarar væru í góðu sambandi við nemendur sína og þá voru foreldrar hvattir til að styðja sitt fólk á þessum skrítnu tímum.
Það var auðveldara að skipuleggja námið í bóklegum tímum en í verklegum en þar var þó ýmislegt gert. Í verklegum íþróttum sáu nemendur sjálfir um sína hreyfingu sem þau skrá niður í OneNote. Í matreiðslu elduðu eða bökuðu nemendur heima og sendu bæði uppskrift og myndband bæði af eldamennskunni og því sem er matreitt til kennara. Þetta vor stóð til að rífa gamla Sindrahúsið við hliðina á Ráðhúsinu og þegar einungis útveggir stóðu eftir kviknaði sú hugmynd að nota húsið fyrir listsköpun áður en það hyrfi endanlega sjónum. Þema verkefnisins var vorið og með góðu skipulagi gátu nemendur farið þangað og leyft hugmyndafluginu að njóta sín og njóta um leið útiveru á meðan að skólahald var takmarkað vegna COVID-19. Verkefnið vakti víða athygli og var m.a. fjallað um það á heimasíðu Ungmennafélags Íslands.
Eftir páskafrí var takmörkun á skólahaldi framlengd til 4. maí en þá máttu 50 manns koma saman í sama rými og tveggja metra nándarregla tók gildi. Nú kom það okkur til góða að vera lítill fámennur skóli. Það voru glaðir nemendur sem mættu aftur í skólann en þó var ljóst að fyrirkomulag á skólastarfi síðustu vikna hafði reynt á marga.
Laugardaginn 23. maí var komið að útskrift og vitanlega hafði COVID-19 þar áhrif.  Útskrift var í tveimur hópum og þeir einir máttu koma sem fengu um það boð. Hvert útskriftarefni mátti taka með sér að hámarki þrjá gesti og urðu þeir sitja saman við merkt borð á Nýtorgi.

Fyrri útskriftin var fyrir þá nemendur sem luku framhaldsskólaprófi, námi í fjallamennsku og vélstjórn. Þá útskrifaðist einn sjúkraliði. Í seinni útskriftinni voru stúdentar útskrifaðir. Streymt var frá báðum athöfnunum.

Nýstúdentar voru: Arnar Geir Líndal, Egill Jón Hannesson, Eyrún Guðnadóttir, Fjóla Hrafnkelsdóttir, Freyja Sól Kristinsdóttir, Gísli Þórarinn Hallsson, Hekla Natalía Sigurðardóttir, Helena Fanney Sölvadóttir, Ívar Kristinsson, Kristján Darri Eysteinsson, Kristófer Daði Kristjánsson, María Magnúsdóttir, Oddleifur Eiríksson og Ragnar Ágúst Sumarliðason.

Kristján Bjarki Héðinsson lauk námi í fjallamennsku. Birna Rós Valdimarsdóttir og Þorsteinn Kristinsson útskrifuðust af framhaldsskólabraut. Auðbjörn Atli Ingvarsson, Janus Gilbert Stephensson, Kári Svan Gautason og Óttar Már Einarsson luku A stigi vélstjórnar og Regianne Halldórsdóttir útskrifaðist af sjúkraliðabraut.

Bestum árangri á stúdentprófi að þessu sinn náði Oddleifur Eiríksson.

 

 

 

Aftari röð frá vinstri: Sigjón Atli Ragnheiðarson, Ísar Svan Gautason, Sævar Ingi Ásgeirsson, Viktor Örn Einarsson, Svandís Perla Snæbjörnsdóttir, Kristján Vilhelm Gunnarsson, Hákon Guðröður Bjarnason, Þórir Kristinn Olgeirsson, Halldór Hrannar Brynjúlfsson, Birkir Fannar Brynjúlfsson, Kolbeinn Benedikt Guðjónsson og Kristofer Hernandez.

Fremri röð frá vinstri; Eyjólfur Guðmundsson, Brandur Ingi Stefánsson, Arnar Ingi Jónsson, Wiktoria Anna Darnowska, Díana Sóldís Einarsdóttir, Sóley Lóa Eymundsdóttir, Óttar Már Einarsson, Guðrún Ása Aðalsteinsdóttir, Arndís Ósk Magnúsdóttir, Bryndís Arna Halldórsdóttir, Íris Björk Rabanes, Katrín Soffía Guðmundsdóttir og Aleksandra Wieslawa Ksepko.

Á myndina vantar nýstúdentinn Birki Atla Einarsson en hann lauk einnig námi í fjallamennsku. Þá vantar á myndina Helgu Sveinbjörnsdóttur sem lauk námi í tækniteiknun.

Skólaárið 2018 – 2019

Á skólaárinu voru 160 nemendur skráðir í skólann. Skólastarf haustannar hófst formlega þann 20. ágúst með skólasetningu. Tveimur dögum seinna gekk þorri nemenda og kennara um Krossbæjarskarð í blíðskaparveðri. Gangan var sérstaklega til heiðurs nýnemum og þeir boðnir á þann hátt velkomnir í skólann.

Líkt og undanfarin ár fylgast nemendur FAS með umhverfinu og framkvæma ýmsar rannsóknir árlega. Gróðurreitirnir á Skeiðarársandi voru skoðaðir í lok ágúst og árleg jöklamælingaferð að Heinabergsjökli var á vísindadögum í október. Þar eru aðstæður svo mikið breyttar frá því sem hefur verið að mælingar eru nú einungis mögulegar á einum stað en áður var mælt út frá tveimur mælilínum. Á vorönninni voru fuglar taldir reglulega í Óslandi og álftanna í Lóni var vitjað í mars. Líkt og áður birtast upplýsingar úr þessum verkefnum á https://nattura.fas.is/.

Í september var gerður samningur á milli Körfuknattleiksdeildar Sindra og FAS sem kveður á um að heimaleikjum verði streymt á netið svo hægt verði að fylgjast með þeim í beinni útsendingu. En Sindri er nú að spila í fyrstu deild í fyrsta skipti. Samningurinn gildir til vors 2019. Auk þess að streyma leikjunum er ráðgert að taka viðtöl við leikmenn og aðra í tengslum við leikina. Sindri sér um að útvega þann búnað sem þarf til slíkra sýninga. Nemendur í kvikmyndagerð í FAS munu annast streymið og nemendur í fjölmiðlafræði og kvikmyndagerð taka viðtölin og annast eftirvinnslu.

Í apríl var undirritaður samstarfssamningur á milli Sindra og FAS. Þessi samningur kveður á um að efla afreksíþróttastarf í Sveitarfélaginu Hornafirði. Markmiðið er að gefa þeim sem stunda skipulagðar æfingar í tilteknum íþróttum tækifæri til að tvinna saman íþróttir og nám. Sindri heldur utan um æfingar viðkomandi nemenda en FAS um námið. Hver nemandi sem ákveður að taka þátt þarf að skrifa undir samning ásamt þjálfara frá Sindra og íþróttakennara í FAS og þar er kveðið á um skyldur sem þarf að uppfylla. Þessi samstarfssamningur er mikið gleðiefni því hjá okkur í FAS eru nemendur sem hafa mikinn metnað í íþróttum og standa sig vel, t.d. í fótbolta og körfubolta.

Lista- og menningarsvið FAS fór í námsferð til Akureyrar dagana 14. til 16. nóvember. Það voru tuttugu nemendur úr myndlista-, ljósmynda-, kvikmynda- og leiklistaráföngum sem fóru í ferðina ásamt þremur kennurum. Þessi ferð var fyrst og fremst hugsuð til að kynna nemendum hvað sé að gerast í öðrum bæjarfélögum en jafnframt til að kunna að meta og skilja hversu margir möguleikar finnast í heimabyggð. Það var farið í heimsókn á marga staði sem tengjast listum og var hópnum alls staðar einstaklega vel tekið.

Á vorönninni stóðu Lista- og menningarsvið FAS og Leikfélag Hornafjarðar fyrir uppfærslu á leikritinu „Fílamanninum“ eftir Bernard Pomerance. Leikstjóri sýningarinnar var Stefán Sturla en hann hefur áður sett upp sýningar á Hornafirði.  Í leikritinu er verið að fjalla um stöðu manneskjunnar og hræðslu hennar við það óþekkta,  hið ytra og áþreifanlega, annars vegar og hins vegar manneskjuna sjálfa, sálina og hvort hægt sé að greina þarna á milli. Sýningin tókst vel og stóðu sig allir sem að henni komu með mikilli prýði.

Mikið var um að vera í fjallamennskunáminu sem er fyrst og fremst ætlað þeim sem vilja vinna í ferðaþjónustugreinum. Nemendur fóru í alls kyns ferðir og lærðu margt til að verða hæfari í margs konar aðstæðum. Þar má t.d. nefna hvernig á að útbúa sig fyrir fjallaferðir, notkun á áttavita, helstu atriði bæði í kletta- og ísklifri, þverun straumvatna, björgun við ýmis konar aðstæður, ferðalög á jöklum og skíðaferðir. Þá kynntust nemendur fjallahjólum og fóru í siglingu á kajak. Nemendur eru allir sammála um að námið sé skemmtilegt og skilji eftir mikla reynslu.

Það má með sanni segja að mikil gróska sé í erlendu samstarfi í skólanum og voru þrjú mismunandi verkefni í gangi á skólaárinu. Þar ber fyrst að nefna Erasmus+ verkefnið ADVENT sem er þriggja ára verkefni og nú fór í hönd annað ár verkefnisins. ADVENT stendur fyrir Adventure tourism in vocational education and training en þar er unnið að því með starfandi ferðaþjónustuaðilum að mennta fólk í greininni. FAS hefur yfirumsjón með verkefninu. Margar ferðir voru í tengslum við ADVENT á þessu öðru ári verkefnisins og tilgangur þeirra var að prufukeyra námskeið sem var verið að hanna. Markmið námskeiðanna er að þjálfa starfandi ferðaþjónustuaðila og nemendur í ævintýraferðaþjónustunámi í að nýta slíka þekkingu í störfum sínum.
Fyrsta ferðin var í október til Skotlands og fóru þrír fulltrúar frá FAS í þá ferð. Það námskeið fjallaði um hvernig nýta má náttúruna til endurhæfingar og sjálfsuppbyggingar.
Í lok nóvember fóru þrír fulltrúar frá FAS til Finnlands á námskeið sem snerist um staðarþekkingu.
Í janúar var svo komið að því að Ísland myndi halda námskeið fyrir samstarfslöndin og snerist það námskeið um jöklaferðamennsku. Námskeiðið fékk enska heitið Ice adventure – Planning and Skills sem útleggst sem Ævintýri á ís, skipulag og færni á íslensku. Meðal þess sem var gert á námskeiðinu var að fara á Skaftafells- og Breiðamerkurjökul og þeir jöklar nýttir til að kynnast mismunandi skriðjöklum með jöklagöngum, íshellaskoðun, næturgistingu og ísklifri.
Í lok mars var námskeið í Skotlandi sem fjallaði um leiðsögn, túlkun og umhverfisvitund.
Í maí var aftur farið til Finnlands þar sem mismunandi hópar ferðamanna, væntingar þeirra og áhugasvið voru í brennidepli.

Á miðju sumri 2019  var sjötta námskeið verkefnisins haldið á Íslandi. Það fjallaði um hið staðbundna; vöruvæðing og öðlun/nýting sem á ensku er Localism; commodifictioan and gentrification. Þrír aðilar frá ævintýraferðaþjónustufyrirtækjum af svæðinu og fyrirlesari frá Rannsóknarmiðstöð ferðamála leiddu námskeiðið þar sem leitast var við að kanna hið staðbundna í tengslum við breytingar í náttúru, sveitarsamfélagi og sjávarútvegsbæ. Í samstarfi við fyrrum nemendur skólans var unnið myndefni í tengslum við verkefnið.

Annað Eramsus+ verkefni er í gangi á þessu skólaári. Það ber heitið Cultural heritage in the context of students’ careers“ eða „Nemendur skapa verkefni byggð á menningararfleið“ eins og það er kallað á íslensku. Þar er unnið verkefni um menningararfleifð þjóðarinnar og á verkefnið jafnframt að tengjast menningartengdri ferðaþjónustu. Samstarfsskólarnir eru frá Ítalíu, Grikklandi, Eistlandi og Litháen. Í lok janúar var komið að fyrstu heimsókninni í verkefninu. Fjórir nemendur frá FAS ásamt tveimur kennurum fóru til Eistlands og fengust þar við ýmis verkefni. Í byrjun apríl var svo komið að næstu ferð í tengslum við verkefnið en þá fóru fjórir nemendur til Grikklands. Haustið 2019 er svo von á þátttakendum frá samstarfslöndunum í heimsókn til Íslands.

Það var einnig nemendaskiptaverkefni undir merkjum Nordplus Junior í gangi þetta skólaár. Það var unnið með skóla í Danmörku. Verkefnið kallast „Góður granni er gulli betri“ eða „En god nabo er guld værd“. Á haustönninni voru samskipti Íslands og Danmerkur í gegnum tíðina skoðuð og á vorönninni var unnið með Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna sem skipta bæði lönd miklu máli.
Hópurinn að þessu sinni var óvenju stór en á Íslandi voru 25 þátttakendur og hvorki meira né minna en 50 í Danmörku. Það var því mikill og föngulegur hópur þegar allir voru komnir saman. Íslenski hópurinn hélt til Danmerkur í lok október og gestirnir komu í heimsókn síðustu vikuna í mars. Það verður að segjast eins og er að það var töluverð vinna að skipuleggja heimsókn fyrir svo marga. Allt gekk þetta vel og eins og áður var samfélagið tilbúið til að aðstoða við móttöku gesta og bjóða í heimsókn. Þegar líða tók á heimsókn gestanna bárust fréttir af því að flugfélagið WOW væri farið í gjaldþrot en Danirnir höfðu flogið með þeim til Íslands. Það urðu mörg símtölin og tölvupóstarnir til að leysa málið en allt hafðist þetta og gestirnir flugu heim tæpum sólarhring seinna en upphaflega hafði verið gert ráð fyrir.

FAS hefur um árabil tekið þátt í tölvuleik sem snýst um að leita að olíu. Leikurinn er spilaður á netinu og snýst um að skoða jarðlög til að leita að olíu. Þessi leikur hefur verið lengi notaður til að fræða fólk um hvað olíuiðnaðurinn snýst. Einnig þurfa liðin að huga að því að ná olíunni upp á sem hagkvæmastan hátt. FAS tók þátt í landskeppni og voru eitt stelpulið og eitt strákalið skráð til keppni. Það var liðið „Olíuleit með pabba“ sem vann landskeppnina og vann sér um leið rétt til að taka þátt í lokakeppninni sem fór fram í Cambridge 25. janúar. Þar mætti liðið sigurliðinu frá Noregi og gerði sér lítið fyrir og vann keppnina og hlaut að launum verðlaunagrip og sæmdarheitið „Evrópumeistarar í olíuleit“.

Vísindadagar voru að venju í lok október en þá fellur hefðbundin kennsla niður í nokkra daga og nemendur velja sér verkefni eftir áhuga. Að þessu sinni voru fimm hópar starfandi og unnu þeir að eftirtöldum verkefnum; könnun meðal fyrrum nemenda um hvernig námið í FAS hefði nýst í framhaldsnámi, mælingaferð að Heinabergsjökli og skýrslugerð í tengslum við ferðina, leiklistarsaga skólans var skoðuð og búin til tímalína og yfirlit yfir öll þau verk sem hafa verið sýnd frá því að skólinn hóf göngu sína, viðtöl við íbúa af erlendu bergi brotnu sem búa í sveitarfélaginu og tölulegar upplýsingar um fjölda þjóðerna búsetta í sveitarfélaginu og síðast en ekki síst voru gögn sem tengjast menningu sveitarfélagsins skoðuð.

Í lok október stóð Ungmennaráð Hornafjarðar fyrir Ungmennaþingi í Nýheimum í dag. Yfirskrift þingsins var Ungt fólk og samfélagið og markmiðið var að efla samfélagsvitund ungs fólks. Allir nemendur FAS voru boðaðir á þingið ásamt 8. – 10. bekk í Grunnskóla Hornafjarðar. Þingið hófst á fyrirlestri frá Stígamótum og að honum loknum voru fjórar málstofur sem fjölluðu um fjölbreytileikann, félagslíf, umhverfis- og skipulagsmál og í síðustu málstofunni voru umræður út frá fyrirlestrinum. Ungmennaþingið tókst einkar vel og skemmtilegar og málefnalegar umræður áttu sér stað í málstofunum.

Skömmu fyrir jól kom afar ánægjulegur póstur í FAS. Það var bréf frá menntamálaráðuneytinu um styrk að upphæð einni milljón. Styrkinn átti að nota til að vinna að þarfagreiningu fyrir lista- og verknámsaðstöðu fyrir skólann og samfélagið. Að sjálfsögðu brást skólinn strax við og myndaði hóp sem samanstóð af fulltrúa úr skólanefnd, fulltrúa frá sveitarfélaginu og skólameistara. Þessi hópur hittist vikulega og lauk þarfagreiningunni í mars. Menntamálaráðuneytið fékk síðan þarfagreininguna sem vonandi nýtist til að rökstyðja ósk um fjárframlag til framkvæmda. Langþráður draumur yrði að veruleika ef FAS fengi lista- og verknámsaðstöðu.

Það var mikið um að vera í félagslífi nemenda á síðasta skólaári. Nú hefur klúbbastarf fest sig í sessi og reglulega standa klúbbar fyrir viðburðum. Hápunktur félagslífsins er þó alltaf árshátíðin sem að þessu sinni fór fram á Hafinu. Undirbúningur að hátíðinni er í höndum nemenda og hefur jafnan staðið yfir í langan tíma. Það er alltaf spenna í gangi fyrir árshátíðina hverju sinni, bæði yfir því hvaða hljómsveit spilar og eins hvað er boðið upp á. Það má segja að árshátíðarhópurinn í ár hafi farið ótroðnar slóðir í hljómsveitarvali og ekki síður í skemmtiatriðum og skreytingum en þemað var sveitalífið. Birgir Fannar Reynisson var fenginn til að vera veislustjóri og leysti hann það hlutverk ljómandi vel af hendi. Þá mættu nokkrir galvaskir Glófaxamenn sem sungu nokkur lög og var gaman að heyra að nemendur þekktu þessi lög og tóku vel undir. Hornfirska hljómsveitin kef LAVÍK spilaði nokkur lög. En það var svo Helgi Björnsson sem mætti með hljómsveit sína og tryllti lýðinn fram eftir nóttu. Líklega hefðu margir búist við að önnur hljómsveit myndi sjá um ballið en þetta var einlæg ósk árshátíðarhópsins og skemmtu allir sér hið besta á ballinu.

FAS leggur mikla áherslu á gott samstarf við foreldra. Því eru haldnir fræðslufundir í upphafi anna og umsjónarkennarar senda reglulega póst til foreldra til að halda þeim upplýstum. Á síðasta kennsludegi haustannar var að frumkvæði FAS efnt til sameiginlegs málsverðar fyrir íbúa Nýheima og aðstandendur nemenda. Tilefnið var að fá fólk til að hittast og ræða um FAS og hlutverk skólans í samfélaginu og um leið að spjalla saman. Það var mjög vel mætt og fólk átti gott samtal yfir ljúffengum kræsingum sem Hafdís í veitingasölunni reiddi fram. Í apríl var aftur boðið til samtals með foreldrum en nú yfir súpu. Einnig þá átti sér stað gott spjall milli nemenda, foreldra og starfsfólks.

Nokkrum sinnum á skólaárinu eru „uppbrot“ í FAS en þá er felld niður kennsla í eina klukkustund og nemendur hittast í öðrum tilgangi. Oft er verið að miðla fræðslu sem ætluð er öllum nemendum. Í vetur fengum við marga góða gesti. Fyrstur kom Oscar Avila sem er upplýsinga- og menningarfulltrúi bandaríska sendiráðsins á Íslandi sem sagði okkur frá starfsemi bandaríska sendiráðsins á Íslandi. Þær Ragnheiður skólahjúkrunarfræðingur og Fríður námráðgjafi voru með uppbrot þar sem var fjallað um heilsu og líðan og hvað hver og einn geti gert til að líðanin sé sem best. Í febrúar kom Sölvi Tryggvason til okkar og fjallaði um mikilvægi þess að hafa vald á skjánotkun sinni og vera stjórnandi í eigin lífi. Í mars komu þær Guðbjörg og Guðrún Ósk frá Landsbankanum og voru með fjármálafræðslu.

Félag þýzkukennara hefur staðið fyrir nokkurs konar prófi þar sem nemendur velja hvort þeir taka þátt. Prófið er hvatning fyrir nemendur til að læra þýsku en tveir efstu fá mánaðardvöl í Þýskalandi að launum og 20 efstu fá bókaviðurkenningar fyrir þátttökuna. Að þessu sinni tók einn nemandi þátt frá FAS. Það var Ingunn Ósk Grétarsdóttir og gerði hún sér lítið fyrir og vann þrautina. Hún dvaldi í mánuð í Þýskalandi og var það mikil og góð reynsla. Ingunn Ósk hefur lengi spilað á þverflautu og hefur áhuga á klassískri tónlist. Þegar Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsti inntökupróf fyrir Ungsveit Sinfóníuhljómsveitarinnar sendi Ingunn inn upptöku og var umsókn hennar samþykkt. Hún fær því tækifæri næsta haust til að æfa í hálfan mánuð í september 2019.

Það eru margir sem starfa í Nýheimum og er mikilvægt að sem flestir viti hvaða starfsemi er þar í gangi. Því hafa íbúar Nýheima skipst á að bjóða upp á kaffi og veitingar á Nýtorgi. Þessar samverustundir hafa mælst vel fyrir og vonandi verður framhald á þeim.

Skólastarfi vorannar lauk svo formlega með útskrift 25. maí 2019. Að þessu sinni útskrifuðust 20 stúdentar, einn nemandi lauk námi í fjallamennsku, tveir nemendur luku  framhaldsskólaprófi, einn útskrifaðist af fisktæknibraut, einn nemandi útskrifaðist úr tækniteiknun og einn nemandi lauk A stigi vélstjórnar. Bestum árangri á stúdentsprófi náði Arndís Ósk Magnúsdóttir.

Skólaárið 2017 – 2018

Á skólaárinu voru um 190 nemendur skráðir í skólann. Eins og áður er FAS aðili að Fjarmenntaskólanum. Langflestir áfangar sem eru í boði er einnig hægt að taka í fjarnámi. Áfram eru sömu áherslur í námsmati. Í stað formlegra lokaprófa kemur lokamatsviðtal þar sem hver nemandi ræddi við kennara sinn um vinnuna á önninni.

Skólastarf haustannar hófst með skólasetningu 18. ágúst. Í upphafi skólaárs voru innleiddar breytingar á stafrænu vinnuumhverfi nemenda og starfsfólks. Nú er stuðst við Office 365 kerfið og þar er að finna öll helstu forrit sem nemendur og kennarar þurfa að nota.

Þetta er annað árið sem haldin er nýnemahátíð í stað busavígslu. Í lok ágúst var gengið fyrir Horn í blíðskaparveðri. Á gönguleiðinni er margt að sjá og sagan nánast á hverju strái. Það varð því margur fróðari eftir daginn.

Sjö nemendur voru skráðir í fjallamennskunám í FAS og strax í annarri viku fóru þeir í sína fyrstu ferð. Á skólaárinu fór þeir í þrettán ferðir sem allar eru undir handleiðslu kennara. Þar kynntust þeir íslenskri náttúru og lærðu að takast á við mismunandi aðstæður og áskoranir.

Stöðugt er verið að reyna að finna nýjar leiðir til að þróa skólann og koma á móts við samtíðina. Það er m.a. gert með því að tengja saman atvinnulífið og skólann. Í september var undirritaður samningur milli Hótels Hafnar og FAS. Samningurinn er um starfsnám í framreiðslu og matreiðslu sem fer fram samhliða vinnu á hótelinu en er jafnframt nám í FAS sem heitir vinnustaðanám. Þá var í vetur nám á fisktæknibraut fyrir starfsmenn Skinneyjar-Þinganess og útskrifuðust fjórir af þeirri braut.

Skólastarf haustönninni var hefðbundið. Í upphafi skólaárs voru gróðurreitirnir á Skeiðarársandi skoðaðir og bæði Fláajökull og Heinabergsjökull mældir. Til að aðstæður séu sem sambærilegastar er alltaf farið á svipuðum tíma í þessar ferðir. Það er óhætt að segja að miklar breytingar séu á jöklunum frá ári til árs.

Erlent samstarf var fyrirferðarmikið á skólaárinu. Þar ber fyrst að nefna Erasmus+ verkefnið ADVENT sem er þriggja ára verkefni. ADVENT stendur fyrir Adventure tourism in vocational education and training en þar er unnið að því með starfandi ferðaþjónustuaðilum að mennta fólk í greininni. Þar hefur FAS yfirumsjón í samvinnu við  Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Höfn. Þann 14. mars var haldin fjölmenn ráðstefna í Nýheimum sem bar heitið Adventure Tourism – Innovation and Education. Það var fjallað annars vegar um ADVENT verkefnið og hins vegar verkefnið slow adventure in nothern territories sem snýst um að fá ferðamanninn til að fara hægt yfir og njóta augnabliksins. Rannsóknasetur háskólans hefur yfirumsjón með því verkefni. Sérstakur gestur á ráðstefnunni var frú Eliza Reid forsetafrú en hún er sérstakur sendiherra ferðaþjónustu og markmiða sjálfbærrar þróunar. Markmiðið með því að hafa slíkan sendiherra er að talað sé fyrir framlagi ferðaþjónustu til sjálfbærrar þróunar og hvetja til þess að ferðaþjónusta og markmið sjálfbærrar þróunar verið innleidd að fullu í áætlanir þjóðlanda og svæða á heimsvísu.

Þá var seinna árið í Eramsus+ samskiptaverkefninu Sharing competencies in entrepreneurial learning, connecting theory with practise en það hófst formlega á haustönn 2016. Eins og nafnið gefur til kynna snýst það um nýsköpun og hvernig eigi að stofna og reka fyrirtæki. Þetta verkefni er unnið með skólum í Eistlandi, Lettlandi, Grikklandi og Ítalíu. Það var mikið um að vera í september en þá komu þátttakendur frá öllum samstarfslöndunum í heimsókn í FAS. Móttaka gestanna gekk vel en þó þurfti að breyta dagskrá vegna gríðarlegrar úrkomu og þurfti hópurinn m.a. að keyra norðurleiðina til Keflavíkur því brúin yfir Steinavötn eyðilagðist í flóðunum. Í mars var síðan síðasta nemendaferðin í tengslum við verkefnið en þá fóru fjórir nemendur til Lettlands.
Þessir samstarfsskólar ákváðu að halda áfram að vinna saman og sendu inn aðra umsókn en nú í tengslum við menningu landanna. Ekki er enn vitað hvort þessi umsókn hlýtur brautargengi.

Í vetur var unnið að umsókn með skóla í Faarvejle í Danmörku um nemendaskipti á vegum Nordplus áætlunarinnar. Sú umsókn hefur verið samþykkt og mun hópur nemenda fara til Danmerkur í lok október. Danirnir munu svo endurgjalda heimsóknina í mars 2019.

Um langt skeið hafa verið sett upp leikverk í FAS og síðustu ár undir stjórn Stefáns Sturlu Sigurjónssonar. Á þessu skólaári varð til ný áhersla tengd leiklistinni að frumkvæði Stefáns Sturlu eða svokallað lista- og menningarsvið. Hugmyndin var að tengja vinnu við leiklist í marga aðra áfanga í skólanum. Það má segja að þessi nýbreytni hafi fallið í góðan jarðveg því að á haustönninni voru 20 nemendur skráðir á Lista- og menningarsvið. Þá fór fram hugmyndavinna, skilgreiningarvinna og  nemendur unnu hugmynd að útfærslu á leiksýningunni. Eftir áramótin var haldið áfram en nú var aðaláherslan á uppsetningu leikverksins. Það voru nemendur í saumum sem hönnuðu búninga, nemendur í ljósmyndun sáu um myndatöku og nemendur í myndlist hönnuðu grímur. Að þessu sinni var leiksýningin í Nýheimum. Aðsókn var góð og var verkið sýnt átta sinnum fyrir fullu húsi. Ætla má að um 500 manns hafi séð sýninguna. Vinnan í kringum leiksýninguna að þessu sinni vakti eftirtekt og fékk m.a. umfjöllun í mannlífsþættinum Landanum.
Nemendur á Lista- og menningarsviði fóru í námsferð til Reykjavíkur í byrjun febrúar og var aðalmarkmiðið að kynna nemendum þær námsleiðir sem eru í boði eftir framhaldsskóla í þessum greinum.

Á þessu skólaári var ákveðið að finna leið til að tengja saman alla þá sem starfa í Nýheimum. Og auðveldasta leiðin liggur frá munni til maga. Ákveðið var að hafa sameiginlega kaffitíma á Nýtorgi fjórum sinnum á hvorri önn. Stofnanir og starfsfólk skiptu á milli sín dögum. Dýrindis kræsingar litu dagsins ljós sem voru gerð góð skil. Þetta mæltist svo vel fyrir að telja verður líklegt að þessar sameiginlegu stundir séu komnar til að vera.

Vísindadagar á haustönninni voru að þessu sinni helgaðir 30 ára afmæli skólans. Í lok vísindadaga var mikil sýning á Nýtorgi þar sem var farið yfir sögu skólans í máli og myndum.
Opnir dagar voru í byrjun mars en þá gefst nemendum tækifæri til að breyta til og heimsækja aðra skóla. Skólarnir sem starfa undir merkjum Fjarmenntaskólans eru með fardaga á sama tíma svo svigrúm sé til að hafa samgang á milli skólanna. Nokkrir nemendur úr FAS fór í ME og tóku þar þátt í fardögum. Í FAS var unnið að mörgum verkefnum, m.a. var gefið út skólablað, útvarpshópur sá um dagskrá og það var námskeið í Fab Lab í Vöruhúsinu svo eitthvað sé nefnt.

Starfsemi nemendafélagsins var með ágætum á skólaárinu undir stjórn Arndísar Óskar og Sóleyjar Lóu. Í upphafi skólaárs stóð félagið fyrir brennu á bökkum Laxár til heiðurs nýnemum. Líkt og undanfarin ár störfuðu klúbbar og stóðu þeir fyrir mörgum smærri viðburðum.
Nemendafélagið kom að skuggakosningum í tengslum við bæði Alþingis- og sveitastjórnarkosningar. Í nóvember var haldið ungmennaþing þar sem var fjallað um mannréttindi annars vegar og hamingju og vellíðan hins vegar. Í lok skólaárs fóru fram forsetakosningar fyrir komandi skólaár og þar urðu Aðalsteinn og Bjarmi Þeyr hlutskarpastir.
Að auki tengdist önnur starfsemi óbeint inn í skólann og nemendafélagið. Þar má t.d. nefna Bréf til bjargar lífi sem Íslandsdeild Amnesty stendur fyrir. Nemendur FAS söfnuðu flestum undirskriftum miðað við nemendafjölda af öllum framhaldsskólum landsins. Samtals söfnuðu þeir 2.312 undirskriftum til stjórnvalda þar sem þrýst er á um úrbætur í mannréttindamálum. Það jafngildir því að hver nemandi í dagskóla FAS hafi safnað rúmlega 20 undirskriftum. Forsvarsmenn Amnesty hérlendis gerðu sér ferð í FAS til að veita skólanum viðurkenningu fyrir framtakið.

Annað merkilegt sem gerðist á skólaárinu og sem markvert er að nefna er t.d. námsferð dönskunemenda til Kaupmannahafnar í október. Í sama mánuði voru Almannavarnir með kynningu um skipulag og stjórn aðgerða þegar hætta vofir yfir. Þessi kynning var ekki síst vegna þess að svo virðist sem Öræfajökull sé eitthvað að rumska.
Í janúar tóku nokkrir nemendur þátt í að leita að olíu. Þá fór einnig fram undankeppni í Gettu betur þar sem lið FAS keppti við MH og beið lægri hlut í viðureigninni. Í lok janúar var skrifað undir umsókn um aðild Vatnajökulsþjóðgarðs að heimsminjaskrá UNESCO. Við það tækifæri kom menntamálaráðherra í stutta heimsókn og kynnti sér skólann og starfsemina í Nýheimum.
Í lok febrúar tók Arndís Ósk tók þátt í þýskuþraut sem félag þýskukennara stendur fyrir ásamt þýska sendiráðinu. Arndís Ósk gerði sér lítið fyrir og varð í efsta sæti og fer í júní til mánaðardvalar í Þýskalandi.
Um miðjan mars stóðu háskólar landsins að kynningu á námsframboði eftir stúdentspróf.
Eftir páskafrí var bryddað upp á þeirri nýbreytni að bjóða nemendum, foreldrum og starfsfólki í súpu og spjall og var þetta liður í að tengja saman betur heimili og skóla en þó með aðaláherslu á nemendur. Í lok apríl færði Kiwanisklúbburinn Ós nemendafélaginu gjafir til tómstundaiðkunar en báðir fögnuðu 30 ára afmæli á árinu.

Skólastarfi vorannar lauk svo formlega 26. maí með útskrift. Að þessu sinni útskrifuðust 14 stúdentar, einn nemandi lýkur framhaldsskólaprófi, einn nemandi lýkur námi í fjallamennsku, fjórir útskrifast af fisktæknibraut, einn nemandi útskrifast úr tækniteiknun og fimm nemendur af sjúkraliðabraut.

Útskrift frá FAS 2018

Aftari röð frá vinstri: Eyjólfur Guðmundsson, Guðbjörg Guðlaugsdóttir, Mahder Zewdu Kebede, Stefanía Hilmarsdóttir, Inga Jenný Reynisdóttir, Heiða Vilborg Sigurbjörnsdóttir, Ágúst Máni Aðalsteinsson, Kristófer Laufar Hansson, Skúli Ingólfsson, Pálmi Snær Brynjúlfsson, Sigurbjörg Einarsdóttir, Sigrún Stefanía Ingólfsdóttir, Rannveig Einarsdóttir og Klemens Sæmundsson sem var fulltrúi Fisktækniskólans við útskrift.

Fremri röð frá vinstri: Sigurbjörg Karen Hákonardóttir, Áróra Dröfn Ívarsdóttir, Hildur Ósk Hansdóttir Christensen, Patrycja Rutkowska, Ólöf María Arnarsdóttir, Sunna Dögg Guðmundsdóttir, Sólveig Ýr Jónsdóttir, Ísabella Ævarsdóttir og Júlía Þorsteinsdóttir.

Á myndina vantar nýstúdentana Amalíu Petru Duffield, Janus Gilbert Stephensson og Lukku Óðinsdóttur. Einnig Auðbjörn Atla Ingvarsson útskrifast af framhaldsskólabraut og Birki Atla Einarsson útskrifast úr fjallamennskunámi.

 

Skólaárið 2016 – 2017

Á skólaárinu voru um 180 nemendur skráðir í skólann. Eins og áður er FAS aðili að Fjarmenntaskólanum. Á þessu skólaári var líka lögð áhersla á að bjóða upp á fjölbreytt fjarnám. Nýjar aðferðir voru teknar upp við lokamat. Í stað formlegra lokaprófa kemur lokamatsviðtal þar sem hver nemandi ræddi við kennara sinn um vinnuna á önninni.

Skólastarf haustannar hófst formlega 19. ágúst þegar skólinn var settur. Nú heyra svokallaðar „busavígslur“ sögunni til  en þess í stað er haldin hátíð til að bjóða nýnema velkomna í skólann. Nemendafélagið skipulagði  hópeflisleiki þar sem öllum árgöngum er blandað saman til að nemendur kynnist. Nýnemar voru boðnir velkomnir með rós og starfsfólk sá um grillveislu.

Skólastarf var nokkuð hefðbundið á haustönninni. Gróðurreitanna á Skeiðarársandi var vitjað og Heinabergsjökull mældur. Þegar loftmynd af jöklinum var skoðuð kom í ljós að það sem áður var haldið að væri ísjaðarinn er stærðarinnar jaki. Því er nauðsyn á að finna nýjar leiðir til að fylgjast með breytingum á Heinabergsjökli. Þá var aftur farið að Fláajökli en vorið 2016 hófust mælingar á honum þar sem er stuðst er við GPS hnit og gervihnattamyndir af jöklinum og upplýsingar settar í Qgis forritið. Náttúrustofa Suðausturlands og FAS fjárfestu saman í dróna sem mun nýtast m.a. til að fylgjast með vöktunarverkefnum skólans.

Þann 15. september var haldið starfastefnumót í Nýheimum sem Þekkingasetur Nýheima stóð fyrir. Þar kynntu flest fyrirtæki og stofnanir í sveitarfélaginu sína starfsemi. Starfastefnumótið þóttist takast einstaklega vel og húsið iðaði af mannlífi.

Í lok september fóru fjórir nemendur úr FAS og einn frá Heppuskóla á ráðstefnu ungmennaráða á Hvolsvelli. Tilgangurinn var m.a. að vekja athygli sveitastjórna á málefnum ungmenna.

Í tengslum við alþingiskosningar í lok október var fulltrúum frá framboðum í Suðurkjördæmi boðið í FAS til að kynna sitt framboð og sín málefni þann 12. október. Daginn eftir efndu nemendur svo til skuggakosninga í FAS.

Og að venju voru Vísindadagar í FAS í lok október. Líkt og áður voru unnin fjölbreytt verkefni en flest þeirra tengdust lýðræði á einhvern hátt enda kosningar til Alþingis á næsta leyti.

Um miðjan nóvember var blásið til olíuleitar í FAS en það er tölvuleikurinn Petro Challenge sem FAS hefur tekið reglulega þátt í frá árinu 2003. Að þessu sinni tóku níu nemendur í FAS í fjórum liðum þátt.

Védís Helga Eiríksdóttir varði doktorsritgerð sína í lýðheilsuvísindum þann 22. nóvember. Hún varð þar með fyrsti stúdentinn frá FAS til að hljóta doktorsgráðu.

Þann 11. janúar voru Menntaverðlaun Suðurlands afhefnt á Selfossi en þau eru afhent fyrir framúrskarandi framlag á sviði menntunar á Suðurlandi. Að þessu sinni hlaut FAS verðlaunin fyrir vöktunarverkefnin í náttúrufarsrannsóknum sem hafa verið stundaðar við skólann allt frá árinu 1990. En helstu verkefnin eru jöklamælingar, rannsóknir á gróðurframvindu á Skeiðarársandi, fuglatalningar í Óslandi og álftatalningar í Lóni.

Fjallanám – Í vetur hefur verið unnið að því að efla útivistarnám í FAS. Um miðjan janúar fóru Eyjólfur og Hulda Laxdal til Skotlands og heimsóttu University of the Highlands and Islands (UHI). Í kjölfarið var efnt til formlegs samstarfs á milli þessara skóla auk skóla í Finnlandi og stofnana í löndunum þremur. Búið er að senda inn umsókn í flokk starfsnáms hjá Erasmus + til að vinna að samstarfinu.
Þá hefur nám í fjallamennsku verið endurskipulagt að hluta og var námsbrautin kynnt um miðjan mars í  Laugardalshöll á samkomu sem bar heitið: „Mín framtíð – Íslandsmót verk- og iðngreina 2017
& Framhaldskólakynning“.

Í vetur hafa tíu starfsmenn frá Skinney-Þinganesi verið í námi á Fiskvinnslubraut í FAS en námið var skipulagt í samvinnu við Fræðslunetið – símenntun á Suðurlandi og Fisktækniskóla Íslands. Þessir starfsmenn höfðu áður farið í gegnum raunfærnimat og hafa nú tækifæri til að taka þá áfanga sem á vantar til að ljúka brautinni.

Erlent samstarf hefur aldrei verið jafn öflugt og á síðasta skólaári. Nú var seinna árið í Erasmus + verkefninu 120 myndir sem er samstarfsverkefni skóla í Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Belgíu, Litháen og á Íslandi en tveir kennarar í FAS taka þátt í verkefninu að hálfu Íslands. Eins og nafnið gefur til kynna snýst það um myndir og hvernig þær geti auðveldað ungu fólki að velja sér starfsvettvang. Jafnframt nýtist verkefnið við tungumálakennslu. Nú er verið að leggja lokahönd á vefsíðu með kennsluefni sem verður öllum aðgengilegt.

Þá er einnig seinna árið í  Eramsus+ verkefninu „Your Health is Your Wealth“ sem er í samstarfi við Liceum Ogólnokształcące nr VII  (LO nr VII) í borginni Wroclaw í Póllandi og er unnið í anda heilsuskólans. Gert var ráð fyrir að heimsóknir yrðu bæði árin. Vegna mikils áhuga í báðum skólum voru teknir fleiri inn á seinna árinu en gert var ráð fyrir í umsókninni. Í október fóru 17 nemendur frá FAS til Wroclaw og í mars komu 17 nemendur til Íslands. Alls hafa 63 nemendur farið í ferðir á þessum tveimur árum en mun fleiri hafa þó kynnst verkefninu. Nemendur hafa unnið fjölbreytt verkefni og eru þau birt á heimsíðu verkefnisins. Í umsókn um verkefnið var gert ráð fyrir tveimur fundum fyrir verkefnastjóra og var sá fyrri haldinn á Íslandi í apríl 2016. Seinni verkefnastjórafundurinn verður í Wroclaw í júni 2017. Það eru þó ekki bara verkefnastjórar sem fara á þann fund heldur fer lunginn úr kennarahópi FAS og ætlar hópurinn einnig að nota tækifærið til að kynnast pólska skólakerfinu og skoða nokkra skóla.

Á vorönn 2016 var unnið að umsókn um frumkvöðlaverkefni með skólum í Eistlandi, Lettlandi, Grikklandi og Ítalíu. Sú umsókn hlaut brautargengi og verkefnið sem ber heitið: „Sharing competencies in entrepreneurial learning, connecting theory with practise“ hófst formlega á haustönn 2016. Eins og nafnið gefur til kynna snýst það um nýsköpun og hvernig eigi að stofna og reka fyrirtæki. Gert er ráð fyrir heimsókn til allra landanna en einungis þrír nemendur fara í hverja heimsókn. Á vorönn 2017 fóru nemendur í heimsókn til Ítalíu og Grikklands. Nemendur í verkefninu heimsækja Ísland í september næst komandi. Í FAS taka 12 nemendur þátt í verkefninu.

Félagslíf skólans var með svipuðu sniði og síðustu ár þar sem áhersla er lögð á klúbbastarf. Virkni nemenda hefði þó mátt vera meiri.
Strax á haustdögum var myndað Gettu betur lið í skólanum og æfði liðið reglulega alla önnina. Í fyrstu umferð keppti skólinn við FVA (Fjölbrautarskóla Vesturland) en tapaði með 20 stigum gegn 23. FAS komst þó áfram í aðra umferð sem eitt af þremur stigahæstu tapliðunum. Þar keppti FAS við MR en beið lægri hlut. Að sjálfsögðu stefnir FAS á að vera með á næsta ári og fara þá enn lengra í keppninni.
Á vorönninni var haldin árshátíð skólans í tengslum við opna viku. Í samstarfi við Leikfélag Hornafjarðar setti leikhópur skólans upp Pilt og stúlku í leikgerð Stefáns Sturlu Sigurjónssonar. Það er skemmst frá því að segja að sýningin tókst einstaklega vel og sáu um 600 manns sýninguna.
Í apríl voru Arndís Ósk og Sóley Lóa  kosnar forseti og varforseti nemendafélagsins fyrir næsta skólaár. Þær eru staðráðnar í því að efla félagslíf skólans og auka virkni nemenda.

Nú hefur skapast sú hefð í lok hverrar annar að haldin er uppskeruhátíð í Vöruhúsinu þar sem þær list- og verkgreinar sem eru í boði sýna afrakstur vinnu sinnar. Það er vel því skólinn leggur mikla áherslu á list- og verknám. Til að gera námið enn sýnilegra hefur verið ákveðið að bjóða upp á lista- og menningarsvið sem hluta af námi til stúdentsprófs.

Skólastarfi vorannar lauk svo formlega 27. maí með útskrift. Að þessu sinni voru útskrifaðir 19 stúdentar, einn nemandi af framhaldsskólabraut og fjórir af A-stigi vélstjórnar. Flestir útskriftarnema eru að útskrifast samkvæmt nýrri námskrá og má segja að nú hafi hún að fullu tekið gildi.

Aftari röð frá vinstri: Björk Davíðsdóttir, Adisa Mesetovic, Sigrún Birna Steinarsdóttir, Hafdís Lára Sigurðardóttir, Anna Birna Elvarsdóttir, Anna Soffía Ingólfsdóttir, Þórdís Gunnarsdóttir, Petra Augusta Pauladóttir, Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir, Elín Ása Heiðarsdóttir og Lilja Karen Björnsdóttir.

Fremri röð frá vinstri: Eyjólfur Guðmundsson, Gunnar Örn Olgeirsson, Rannver Olsen, Eggert Helgi Þórhallsson, Hjörvar Ingi Hauksson, Sigmar Þór Sævarsson, Dagur Snær Guðmundsson, Birkir Freyr Elvarsson, Mirza Hasecic, Sævar Örn Kristjánsson og Berglind Óttarsdóttir.

Á myndina vantar nýstúdentana Helgu Guðrúnu Kristjánsdóttur og Jón Guðna Sigurðsson. Einnig Gísla Skarphéðin Jónsson sem lauk framhaldsskólaprófi.

 

 

 

Skólaárið 2015 – 2016

Á haustönn voru um 150 nemendur skráðir við upphaf skólastarfs og um 170 á vorönn. Nemendaígildi, þ.e. nemendur í fullu námi á skólaárinu voru 97. Eins og áður er FAS aðili að Fjarmenntaskólanum. Eyjólfur Guðmundsson settist aftur í stól skólameistara eftir árs námsleyfi.

Skólastarf haustannar hófst formlega 21. ágúst þegar skólinn var settur. Skólastarf var nokkuð hefðbundið á haustönninni. Gróðurreitanna á Skeiðarársandi var vitjað og Heinabergsjökull mældur. Og að venju voru Vísindadagar í FAS í lok október. Að þessu sinni voru dagarnir í samstarfi við aðrar stofnanir í Nýheimum. Markmiðið var tvíþætt. Annars vegar að kynna fyrir nemendum þá blómlegu starfsemi sem er í húsinu og hins vegar að nýta þann mannauð sem hér starfar.
Á vorönninni var skólastarf einnig hefðbundið. Fuglar voru taldir nokkrum sinnum í Óslandi og um miðjan mars var farið í árlega álftatalningaferð upp í Lón. Að þessu sinni var fremur lítið af fugli en vegna óvenjulangrar kuldatíðar var lónið að stærstum hluta ísilagt þegar var talið.

Það hefur verið talað um það um nokkurt skeið að gaman væri að nýta tæknina til jöklamælinga og fá um leið nákvæmari upplýsingar en þegar þríhyrningamælingum er beitt. Leitað var til Náttúrustofu Suðausturlands eftir samstarfi. Í lok apríl var farið að Fláajökli og jökullinn mældur með stafrænum fjarlægðamæli og GPS tækjum. Upplýsingarnar voru síðan tengdar við GIS gagnagrunninn sem er landfræðilegt upplýsingakerfi. Vonandi eru þessar mælingar komnar til að vera.

Langflestir áfangar í list- og verkgreinum eru nú kenndir í Vöruhúsinu. Í lok september var FabLab smiðja opnuð þar formlega og með tilkomu hennar hægt að efla kennslu í þessum greinum enn frekar.

Nú er verkefninu heilsueflandi framhaldsskóli formlega lokið og á hendi hvers skóla að fylgja því eftir. Í lok vorannar 2015 var lögð fyrir könnun á meðal nemenda þar sem mátti merkja að það þyrfti að gefa betri gaum að líðan nemenda. Til að bregðast við þessu var Birgir Guðmundsson sálfræðingur sveitarfélagsins fenginn til að vera með fyrirlestur um andlega líðan og mikilvægi þess að þekkja einkenni ef ekki allt er í lagi. Einnig var boðið upp á námskeið fyrir nemendur í hugrænni atferlismeðferð (HAM). Líkt og undanfarin ár var boðið upp á ókeypis hafragraut á Nýtorgi og var almenn ánægja með það.

Erlent samstarf hefur verið nokkuð áberandi undanfarin ár. Á þessu skólaári hófust tvö tveggja ára Eramsus+ verkefni. Hið fyrra nefnist 120 myndir og er samstarfsverkefni skóla í Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Belgíu, Litháen og á Íslandi. Tveir kennarar í FAS taka þátt í verkefninu að hálfu Íslands. Verkefnið snýst um það hvernig myndir geti auðveldað ungu fólki að velja sér starfsvettvang í framtíðinni. Verkefnið hefur verið unnið á nokkrum tungumálum en ætlunin er að uppfæra verkefnið og þýða yfir á ný tungumál. Í lok verkefnisins verður til vefsíða með kennsluefni sem verður öllum aðgengilegt.
Hitt Eramsus+ verkefnið nefnist „Your Health is Your Wealth“ og er samstarfi við Liceum Ogólnokształcące nr VII  (LO nr VII) í borginni Wroclaw í Póllandi. Þetta verkefni er unnið í anda heilsuskólans. Myndaðir eru nemendahópar í hvoru landi sem vinna að sameiginlegum verkefnum og einnig heimsækja þeir hvora aðra. Í nóvember fóru 12 nemendur til Póllands og dvöldu þar í viku og í byrjun apríl komu 17 pólskir nemendur til Íslands í tíu daga heimsókn. Þetta verkefni heldur áfram á næsta skólaári og er gert ráð fyrir að hópur íslenskra nemenda fari til Póllands í lok september. Um miðjan apríl var haldinn verkefnastjórafundur í FAS. Þá komu fjórir pólskir kennarar sem allir höfðu komið að verkefninu. Farið var yfir framgang verkefnisins þetta fyrra ár og línur lagðar fyrir seinna árið.
Á haustdögum lauk tveimur samstarfsverkefnum formlega. Annars vegar við Max-Plank-Gymnasium í Trier í Þýskalandi og hins vegar við Vajda János Gimnázium í Keszthely í Ungverjalandi. Bæði þessi verkefni höfðu verið skráð sem eTwinning verkefni sem eru rafræn samstarfsverkefni. Hægt er að sækja um viðurkenningar fyrir verkefnin og hlaut ungverska verkefnið evrópsku gæðaverðlaunin fyrir framúrskarandi árangur í samstarfsverkefni þar sem fjallað er um loftslagsbreytingar. Þetta er mesta viðurkenning sem FAS hefur fengið fyrir erlent samstarf.
Dagana 9.-13. nóvember var haldin ráðstefna í Zagreb um menntun og upplýsingamiðlun. Þar voru mættir sjö fulltrúar frá  Fjarmenntaskólanum.  Ráðstefnan var tíunda ársráðstefna ecoMedia sem eru samtök 5000 skóla víðsvegar um Evrópu.  Fjarmenntaskólanum var boðið að taka sæti í stjórn samtakanna og óskir komu fram um að halda ráðstefnu ecoMedia á Íslandi árið 2018.
Þá fóru nemendur sem völdu framhaldsáfanga í dönsku á slóðir Kristjáns fjórða í Kaupmannahöfn í október og gerðu góða ferð.

Félagslíf skólans var með svipuðu sniði og síðustu ár þar sem áhersla er lögð á klúbbastarf. Virkni nemenda hefði þó mátt vera meiri. Á haustdögum fór fram undankeppni í Söngkeppni framhaldsskólanna þar sem Marteinn bar sigur úr býtum. FAS tók þó ekki þátt í lokakeppninni á vorönninni og vildi þar með mótmæla reglum um þátttöku og kostnað en nú þurftu keppendur að borga til að fá að vera með.

Strax á haustdögum var myndað Gettu betur lið í skólanum og æfðu þau reglulega alla önnina. Í fyrstu umferð keppti skólinn við MK og vann með 27 stigum gegn 15. Í annarri umferð keppti FAS við Menntskólann við Sund og tapaði naumlega. Að sjálfsögðu stefnir FAS á að vera með á næsta ári og fara þá enn lengra í keppninni.
Í fyrsta sinn tók FAS þátt í MORFÍs sem er mælsku- og ræðukeppni. Lið skólans hélt á Selfoss og keppti þar við FSU. Einnig þar tapaði liðið naumlega en stefnir jafnframt á að vera með á næsta ári.
Á vorönninni var haldin árshátíð skólans í tengslum við opna viku. Í samstarfi við Leikfélag Hornafjarðar setti leikhópur skólans um tvö stutt leikverk; Perfect og Tjaldið. Verkin voru sýnd nokkrum sinnum og tókust sýningar vel.
Í apríl voru Adisa og Björk kosnar forseti og varforseti nemendafélagsins fyrir næsta skólaár. Þær eru staðráðnar í því að efla félagslíf skólans og auka virkni nemenda.

Skólastarfi voranna lauk svo formlega 21. maí með útskrift. Að þessu sinni voru útskrifaðir 20 stúdentar, átta nemendur af framhaldsskólabraut, tveir nemendur af fjallamennskubraut og úr starfsnámi útskrifast einn af vélvirkjabraut og einn af A-stigi vélstjórnar. Flestir útskriftarnema eru að útskrifast samkvæmt nýrri námskrá og má segja að nú hafi hún að fullu tekið gildi.

Nýstúdentar eru: Agnar Ólafsson, Arnar Freyr Valgeirsson, Auður Lóa Gunnarsdóttir, Ármann Örn Friðriksson, Birkir Þór Hauksson, Björgvin Konráð Andrésson, Guðrún Ósk Gunnarsdóttir, Hallmar Hallsson, Inga Kristín Aðalsteinsdóttir, Ingólfur Waage Jónsson, Ívar Örn Valgeirsson, Maria Selma Haseta, Marteinn Eiríksson, Šejla Zahirović, Sóley Þrastardóttir, Sunneva Dröfn Jónsdóttir, Sædís Harpa Stefánsdóttir, Vigdís María Borgarsdóttir, Þorkell Ragnar Grétarsson og Þorsteinn Geirsson.

Af framhaldsskólabraut útskriftast: Bryndís Arna Halldórsdóttir, Egill Jón Hannesson, Hákon Guðröður Bjarnason, Helgi Ernir Helgason, Kristófer Örvar Ögmundsson, Patrycja Rutkowska, Viktor Örn Einarsson og Yrsa Ír Scheving.

Af fjallamennskubraut útskrifast: Emilía Blöndal og Kristín Jóna Hilmarsdóttir. Jens Olsen útskrifast af vélvirkjabraut og vélstjóri af A-stigi er Kristján Björn Skúlason.
Bestum árangri á stúdentsprófi  að þessu sinni náði Ármann Örn Friðriksson.

 

Skólaárið 2014-2015

Á haustönn voru 184 nemendur skráðir við upphaf skólastarfs en aðeins færri á vorönn. Nemendaígildi, þ.e. nemendur í fullu námi á skólaárinu voru 125.

Skólastarf haustannar hófst formlega 22. ágúst þegar að skólinn var settur. Miðað við stærð skólans var námsframboð fjölbreytt. Undanfarin ár hefur aukin áhersla verið lögð á list- og verkgreinar þar sem að aðstaða í Vöruhúsinu er nýtt. Starf haustannar var nokkuð hefðbundið. Að venju voru gróðurreitirnir á Skeiðaársandi skoðaðir  og Heinabergsjökull mældur. Vísindadagar voru á sínum stað í lok október þar sem fjölbreytt verkefni voru unnin.

Vígsla nýnema fór fram 29. ágúst. Síðustu ár hefur verið unnið markvisst að því breyta móttöku nýnema. Nú er aðalmarkmiðið að eldri og yngri nemendur sprelli aðeins saman og að öllum líði vel.

Margir góðir gestir hafa komið í heimsókn í FAS á skólaárinu til að miðla af reynslu sinni eða til að fræða. Þar má nefna Þorgrím Þráinsson með fyrirlesturinn Láttu drauminn rætast sem fjallaði um hvað hver einstaklingur getur gert til að ná sem bestum árangri. Magnús Stefánsson frá  Maritafræðslunni hélt fyrirlesturinn  „Satt og logið um kannabis“  og svaraði spurningum um efnið.  Teitur Guðmundsson læknir fjallaði um kynheilbrigði. Síðast en ekki síst koma Ugla Stefanía Jónsdóttir frá Samtökunum 78 og fræddi nemendur um samtökin og fjallaði um fordóma í garð hinsegin fólks.

Líkt og undanfarin ár var megináherslan í félagslífi nemenda á klúbbastarf og stóðu margir klúbbar fyrir föstum viðburðum. Þar má t.d. nefna  árshátíð sem er haldin í tengslum við Opna daga. Nokkrum sinnum spiluðu meðlimir í tónlistarklúbbi í hádeginu á Nýtorgi.  Í byrjun vorannar setti Leiklistarklúbburinn  í samstarfi við Leikfélag Hornafjarðar söngleikinn Love me do á svið. Höfundur og leikstjóri verksins er Stefán Sturla Sigurjónsson. Söngleikurinn er byggður á lögum Bítlanna. Alls komu um þrjátíu nemendur að sýningunni sem tókst með eindæmum vel. Hljómsveit skipuð nemendum og einum kennara spilaði undir á sýningum. Leikritið var sýnt mörgum sinnum fyrir fullu húsi.

Verkefnið heilsueflandi framhaldsskóli hélt áfram.  Í vetur var áherslan á lífsstíl sem er fjórða og síðasta viðfangsefni heilsuskólans. Lífsstíll byggir á viðfangsefnum undanfarinna ára sem eru: næring, hreyfing og geðrækt. Á haustdögum hlaut FAS bronsviðurkenningu fyrir skólaárið 2013 – 2014. FAS leggur sitt af mörkum í heilsuskólanum og hefur í vetur boðið nemendum upp á hafragraut á Nýtorgi á morgnana og hafa nemendur verið duglegir að nýta sér það.

Það má með sanni segja að ferð starfsfólks Nýheima og bæjarstjórnarmanna til Söderhamn í Svíþjóð vorið 2012 hafi verið heilladrjúg því í kjölfarið hafa margs konar samstarfsverkefni farið af stað. Eitt þeirra verkefna sem fór af stað síðasta haust kallast Mótstöðuafl (Opposing Force) og er viðfangsefnið ungt fólk og atgervisflótti. Í haust tóku tólf nemendur í FAS þátt í námskeiði um jafningjafræðslu en jafningjafræðsla byggir á þeirri hugmynd að hópur ungmenna kynni sér tiltekið málefni og miðli svo til jafningja sinna. Hópurinn í FAS valdi að fjalla um jafnrétti. Í kjölfarið á námskeiðinu hefur verið mikil gróska í jafnréttisumræðu í skólanum. Stofnun Femínistafélags FAS og Hinseginfélags FAS má rekja til þeirrar umræðu. Í lok skólaársins stóð jafningjafræðsluhópurinn síðan fyrir Lifandi bókasafni  í Nýheimum en tilgangurinn með því verkefni var m.a. að takast á við fordóma og ranghugmyndir. Það er Þekkingarsetur Nýheima sem hefur umsjón með verkefninu hér.

Undankeppni í Söngkeppni framhaldsskólanna fór fram í lok nóvember. Þar bar Yrsa Ír Scheving sigur úr býtum. Birkir Þór Hauksson spilaði undir á hljómborð.  Þau tóku þátt í lokakeppninni sem fór fram 11. apríl.

Í lok síðasta árs fékk FAS styrk frá Vinum Vatnajökuls til að hanna nýja vefsíðu. Sú vinna hefur staðið yfir á vorönninni og stefnt er að því að  nýr vefur verði opnaður næsta haust.

Tvö erlend samstarfsverkefni voru í gangi á skólaárinu. Verkefnið „Living in a Changing Climate“ við Vajda János Gimnázium í Ungverjalandi hófst haustið 2013 og var meginþunginn í því verkefni skólaárið 2013-2014. Skólinn ytra sótti um eTwinning verðlaun og hafnaði í öðru sæti. FAS gat ekki sótt um verðlaunin síðasta haust því hérlendis er það ekki hægt fyrr en verkefninu er að fullu lokið og lokaskýrslu hefur verið skilað.
Verkefnið Nachhaltigkeit im Nationalpark – Wir finden den Weg  með Max Plank Gymnasium í Tríer í Þýskalandi fjallar um sjálfbærni í þjóðgörðum hófst einnig haustið 2013. Þar starfa FAS og ME saman og eru það nemendur í þýskunámi sem koma að því verkefni. Þar  hefur aðaláherslan verið á þessu skólaári. Gert var ráð fyrir að nemendur frá Tríer kæmu til Íslands í lok ágúst. Eldgosið í Holuhrauni breytti þó ferðaáætlun gestanna og frestuðu þeir för fram í júlí 2015. Þátttakendur í verkefninu í FAS og ME hittust í byrjun september og gengu m.a. á Snæfell. Farið var utan um miðjan mars og áttu Íslendingarnir  góðan tíma í Tríer.
Í vetur var einnig unnið að umsókn um næsta samstarfsverkefni og vænta má svars innan nokkurra vikna um hvort það hljóti brautargengi.

Á vorönn var nám í fjallamennsku endurskipulagt með það að markmiði að yngri nemendur geti skráð sig í námið. Skólastarf vorannar var hefðbundið. FAS tók þátt í Gettu betur í janúar. Í mars héldu háskólar á Íslandi sameiginlega kynningu í Nýheimum á námsframboði skólanna. Það var ánægjulegt að sjá nokkra útskrifaða nemendur mætta  til að kynna nám á næsta skólastigi. Fyrir páska staldraði Menntalest Suðurlands við í Nýheimum til að kynna fjölbreytt vísindi. Nemendur í stjórnmálafræði fóru í námsferð til Reykjavíkur í apríl. Þá voru fuglar taldir reglulega í Óslandi og eftir páska voru taldar álftir á Lónsfirði.

Á hverju ári stendur  SFR sem er stéttarfélag í almannaþjónustu fyrir könnun á meðal félagsmanna um hvernig þeir meti sinn vinnustað. Þegar úrslit voru kunngjörð hafði FAS hækkað sig um 60 sæti frá fyrra ári og endaði í áttunda sæti allra stofnana. Fyrir vikið hlýtur FAS sæmdarheitið Fyrirmyndarstofnun 2015. Að auki er FAS einn af hástökkvurum ársins hjá SFR.

Laugardaginn 23. maí  fór fram útskrift frá FAS. Að þessu sinni voru útskrifaðir 13 stúdentar, þrír nemendur af fjallamennskubraut, fjórir vélaverðir og einn af B stigi vélstjórnar.

Þetta skólaár var Zophonías Torfason skólameistari en Eyjólfur Guðmundsson var í námsleyfi. Eyjólfur kemur aftur til starfa á næsta skólaári.

Aftari röð frá vinstri: Þórdís Kristvinsdóttir, Skúli Magnús Júlíusson, Gestur Hansson, Tómas Ásgeirsson, Ragnar Magnús Þorsteinsson, Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir, Una Guðjónsdóttir, Hallur Sigurðsson, Guðjón Björnsson, Gunnar Freyr Valgeirsson og Zophonías Torfason.

Fremri röð frá vinstri: Sveinbjörg Andrea Auðunsdóttir, Guðrún Kristín Stefánsdóttir, Heiðdís Anna Marteinsdóttir, Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir, Anna Lilja Gestsdóttir, Lydía Angelíka Guðmundsdóttir, Þórhildur V. Sigursveinsdóttir og Ingibjörg Lilja Pálmadóttir.

Á myndina vantar Þorlák Helga Pálmason nýstúdent, Hallmar Hallson vélavörð og Loft Vigni Bjarnason sem útskrifaðist af B stigi vélstjórnar.

Skólaárið 2013-2014

Um 180 nemendur voru skráðir í skólann og samsvarar það um 130 nemendaígildum, þ.e. nemendum í fullu námi. Námsframboð var fjölbreytt.

Skólastarf hófst þann 22. ágúst og nú var verið að kenna eftir nýrri námskrá. Þar er mikil áhersla lögð á að nemendur sinni náminu af kostgæfni. Þess vegna var ákveðið að fyrir hvern fimm eininga áfanga séu nemendur að lágmarki eina klukkustund á lesstofu til að sinna námi í áfanganum. Margir og sérstaklega eldri nemendur voru þessu andsnúnir í byrjun. Minna bar á andstöðu á vorönninni en aðsókn eldri nemenda var enn dræm. Yngri nemendur hafa að langstærstum hluta nýtt lesstofuna vel og voru þeir sáttir við fyrirkomulagið. Áfram er gert ráð fyrir að nemendur nýti ákveðinn tíma í vinnu á lesstofu.

Menntamálaráðherra Illugi Gunnarsson heimsótti Hornafjörð 13. september og fundaði með forsvarsmönnum Nýheima um áherslur í áframhaldandi uppbyggingu hússins. Á fundinum var m.a. rætt nýtt skipulag fullorðinsfræðslu á svæðinu og óskað eftir framlagi til að ráða verkefnastjóra fyrir Nýheima. Í apríl var Davíð Arnar Stefánsson ráðinn verkefnastjóri Þekkingarseturs Nýheima og mun hann koma til starfa í júní.

Starf haustannar var nokkuð hefðbundið. Nemendur fylgdust með gróðri á Skeiðarársandi og mældu Heinabergsjökul og að venju voru vísindadagar haldnir þegar líða tók á haustönnina. Þá eru bækurnar lagðar til hliðar um stund og önnur verkefni skoðuð þar sem vísindalegum vinnubrögðum er beitt. Meðal verkefna sem voru unnin að þessu sinni var viðhorfskönnun Hornfirðinga til FAS.

Í lok síðasta skólaárs ákváðu nokkrir framhaldsskólar á landsbyggðinni að starfa saman með það fyrir augum að auka framboð náms á framhaldsskólastigi á starfssvæði skólanna og á landinu öllu. Einkum er horft til þess að auka framboð á sérgreinum starfsnámsbrauta. Námið fer fram með stuttum staðbundum lotum og í fjarnámi.  Skólinn kallast Fjarmenntaskólinn. Miðað er við að hægt sé að taka námið samhliða vinnu. Á haustönn 2014 eru í boði 15 starfsnámsbrautir í 10 framhaldsskólum og er hver braut í umsjón eins tiltekins skóla.  Sá skóli ber ábyrgð á náminu, skipuleggur það og veitir nánari upplýsingar.  Kennsla í einstaka áföngum getur þó farið fram hjá fleiri en einum skóla. Aðilar að Fjarmenntaskólanum eru: Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi, Menntaskóli Borgarfjarðar í Borgarnesi, Fjölbrautaskóli Snæfellinga á Grundarfirði, Menntaskólinn á Ísafirði, Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki, Menntaskólinn á Tröllaskaga í Ólafsfirði, Framhaldsskólinn á Húsavík, Menntaskólinn á Egilsstöðum, Verkmenntaskóli Austurlands í Neskaupstað og Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu á Höfn.

Nokkur gróska var í erlendu samstarfi. Kennari í FAS og starfsmaður í Vöruhúsi fóru til Söderhamn í Svíþjóð í september til að skoða uppbyggingu á list- og verkgreinakennslu sem fyrirmynd að sambærilegu starfi á Höfn. Þá fór samskiptaverkefnið „Living in a Changing Climate“ við Vadja János Gimnazíum Í Keszthely í Ungverjalandi af stað af krafti en það hafði verið undirbúið á vorönn 2013. Íslenski hópurinn fór í heimsókn til Ungverjalands um miðjan október og átti þar góða daga. Ungverjarnir sóttu síðan Ísland heim á vorönninni. Heimsóknir gengu í alla staði mjög vel og á næsta skólaári mun vinna við verkefnið halda áfram en verkefninu lýkur formlega um mitt ár 2015. Þá fóru nemendur í dönsku í stutta ferð til Kaupmannahafnar að kynna sér danska kónga og menningu. Á vordögum hófst vinna í nýju samstarfsverkefni við Tríer í Þýskalandi þar sem áherslan er á sjálfbærni í þjóðgörðum.

Enn og aftur var leitað að olíu í FAS. Nú var það liðið Sorellas í FAS sem vann landskeppnina í nóvember og þar með þátttökurétt á lokakeppninni í London sem fór fram í janúar. Þar hafnaði liðið í fjórða sæti en hafði lengi framan af leitt keppnina.

Þann 17. mars hófst verkfall í framhaldsskólum. Það stóð í þrjá vikur og hafði nokkur áhrif á skólastarf. Til að bæta um tapið var bætt við fimm kennsludögum auk þess sem munnleg próf voru eftir kennslu eða um helgar.

Félagslíf nemenda var með svipuðu sniði og undanfarin ár þar sem nemendur starfa í klúbbum. Að venju voru nokkrir fastir viðburðir eins og árshátíð sem er í tengslum við Opna daga.  Þá setti leiklistarklúbburinn upp leikritið Blúndur og blásýra í samvinnu við Leikfélag Hornafjarðar.

Laugardaginn 24. maí fór fram útskrift frá FAS. Að þessu sinni voru útskrifaðir 20 stúdentar og einn af B stigi vélstjórnar.

Eyjólfur Guðmundsson skólameistari verður í námsleyfi skólaárið 2014 – 2015. Í fjarveru hans sest Zophonías Torfason í skólameistarastólinn.

Brautskráðir 2014

Aftari röð frá vinstri: Daníel Guðmundsson, Maríus Sævarsson, Símon Rafn Björnsson,Júlían Bent Austar Egilsson, Þorkell Óskar Vignisson, Valur Zophoníasson, Kjalar Þór Jóhannsson, Trausti Sævarsson, Ingvi Þór Sigurðsson
Fremri 
röð frá vinstri: Eyjólfur Guðmundsson, Nejra Mesetovic, Siggerður Aðalsteinsdóttir, Anna Regína Heiðarsdóttir, Heiða Vilborg Sigurbjörnsdóttir, Guðlaug Jóna Karlsdóttir, Dóra Björg Björnsdóttir, Fjóla Ósk Ögmundsdóttir, María Birkisdóttir, Margrét Vignisdóttir, Hulda Björg Sigurðardóttir, Rannveig Einarsdóttir.

Á myndina vantar Ágúst Jónsson sem útskrifaðist af B stigi vélstjórnar.

Skólaárið 2012-2013

Um 200 nemendur voru skráðir í skólann og samsvarar það um 130 nemendaígildum, þ.e. nemendum í fullu námi. Námsframboð var fjölbreytt. Nýtt í námsframboði var stúdentspróf á umhverfis- og auðlindabraut en það nám er í fjarnámi. Þá var fjallamennskunám í fyrsta sinn í boði sem formlegt framhaldsskólanám frá skólanum.

Þann 14. september var þess minnst að þá var liðinn aldarfjórðungur frá því að Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu var settur í fyrsta sinn. Blásið var til afmælisveislu og þar var frumfluttur skólasöngur FAS en fyrr á árinu hafði verið efnt til samkeppni um einkennislag fyrir skólann. Lagið er eftir Grétar og Karl Örvarssyni og textinn eftir Karl Kristensen. Skólasöngurinn var sunginn við útskrift þann 25. maí.

Þriðja október var haldin afmælisráðstefna FAS og Nýheima um mennta- og menningarmál á svæðinu. Katrín Jakobsdóttir þáverandi menntamálaráðherra heimsótti skólann þennan dag.  Þar var m.a. undirrituð viljayfirlýsing um eflingu á starfi Nýheima á sviði menningar, menntunar, rannsókna og nýsköpunar. Það voru bæði ráðuneyti atvinnumála og nýsköpunar og ráðuneyti mennta- og menningarmála sem stóðu að viljayfirlýsingunni ásamt heimamönnum. Þann 31. maí var svo haldinn stofnfundur Þekkingarseturs Nýheima.

Vísindadagar voru að venju haldnir þegar líða tók á haustönnina. Að þessu sinni tengdust verkefni vikunnar 25 ára afmæli skólans.

Verkefnið Heilsueflandi Framhaldsskóli hélt áfram og á þessu ári var sérstök áhersla lögð á hreyfinguna. FAS hlaut silfurviðurkenningu frá Landlæknisembættinu fyrir störf sín í verkefninu. Sú viðurkenning tengist verkefni fyrsta vetrar þar sem lögð var áhersla á næringuna.

Nokkur gróska var í erlendu samstarfi. Í júlí 2012 fór nemandi frá FAS á Ólympíuleika þýskunnar í Frankfurt og var hann eini fulltrúi landsins á leikunum. Í lok ágúst komu nemendur frá samstarfsskólanum í Tríer til Hornafjarðar. Yfirskrift samstarfsverkefnisins er landbúnaður og hér fengu nemendur fræðslu um íslenska hestinn, ræktun á kartöflum og sauðfjár- og nautgriparækt. Í nóvember fóru nemendur í dönsku í stutta námsferð til Kaupmannahafnar. Þá hlaut samstarfsverkefnið við Litháen eTwinning verðlaun í flokki framhaldsskóla fyrir besta samstarfsverkefnið á framhaldsskólastigi skólaárið 2011 – 2012. Einnig fékk samstarfsverkefnið ICEPO viðurkenningu á ráðstefnu í Varsjá. Eins og venjulega leitaði FAS að olíu á haustdögum.

Félagslíf nemenda var öflugt allt árið. Nú er hópastarf í félagslífinu orðið fast í sessi. Í vetur voru starfandi 11 klúbbar með um 90 þáttakendur. Nemendur stóðu fyrir fjölbreyttum viðburðum, bæði fyrir nemendur FAS og eins í samfélaginu. Góð reynsla er nú komin á klúbbastarf nemendafélags FAS og ljóst er að hið breytta fyrirkomulag hentar nemendum vel. Félagið er mun sýnilegra en áður og viðburðum hefur fjölgað til muna.

Undanfarin ár hefur verið unnið að undirbúningi á nýju námsskipulagi í FAS og er það gert í samræmi við ný lög fyrir framhaldsskóla. Á þessu skólaári var enn meiri kraftur settur í þá vinnu. Nú voru skrifaðar áfangalýsingar fyrir áfanga eftir nýju skipulagi. Haustið 2013 verður byrjað að kenna eftir nýrri námskrá. Þar er m.a. lögð áhersla á list- og verkgreinar. Í því sambandi hafa FAS og Sveitarfélagið Hornafjörður unnið að því að efla Vöruhúsið sem miðstöð skapandi greina á svæðinu þar sem bæði nemendur, hönnuðir og starfandi listamenn geta fengið aðstöðu.

Unnið var í verkefninu Lærdómsamfélagið Hornafjörður af fullum krafti en það verkefni er styrkt af Sprotasjóði og tengist inn á öll skólastig frá leikskóla til framhaldsskóla þar sem áherslan er að samþætta grunnþætti skólastarfs. Auk skólastiganna þriggja eru Háskólasetrið, Tónskólinn og Þekkingarnetið þátttakendur í þessu verkefni. Átta starfsmenn í FAS tóku þátt í verkefninu. Fundað var reglulega. Þann 14. janúar var haldið málþing þar sem fjallað var um grunnþætti menntunar á öllum skólastigum. Verkefnið jók skilning á grunnþáttum meðal þátttakenda. Að auki kviknuðu margar hugmyndir að samskiptum og samvinnu á milli skólastiga sem nýta má í framtíðinni.

Á skólaárinu var einnig unnið að öðrum verkefnum. Þar má t.d. nefna verkefni þar sem könnuð er þörf fyrir menntun í ferðaþjónustu í Sveitarfélaginu Hornafirði og Skaftárhreppi.

Á vorönninni unnu Leikfélag Hornafjarðar, Tónskólinn og FAS saman að uppsetningu á leikverki. Fyrir valinu að þessu sinni var söngleikurinn Grease. Uppsetningin undir stjórn Stefáns Sturlu Sigurjónssonar tókst með eindæmum vel. Fullt var á allar sýningar og þurfti að hafa aukasýningar.

Laugardaginn 25. maí fór fram útskrift frá FAS. Að þessu sinni voru útskrifaðir 27 stúdentar, sjö fjallamennskunemar, þrír félagsliðar og þrír af B stigi vélstjórnar. Einn nemandi útskrifaðist af starfsbraut.

utskriftarnemendur_2013_t

Aftasta röð frá vinstri: Björn Ævar Jónsson, Ólafur Jónsson, Halldór Ólafsson, Elísabet Þorsteinsdóttir,Anna Antonsdóttir, Anna Kristín Hauksdóttir, Kristey Lilja Valgeirsdóttir,  Eyjólfur Guðmundsson.
Miðjuröð frá vinstri: Brynja Rut Borgarsdóttir, Sigurður Þór Friðþórsson, Ólafur Einir Birgisson, Pálmi Geir Sigurgeirsson, Rafn Svan Gautason, Fannar Blær Austar Egilsson, Jóhann Árni Andrésson, Reynir Ásgeirsson, Guðjón Ingibergur Ólafsson, Sævar Knútur Hannesson, Þórhildur Sigurðardóttir, Mist Grétarsdóttir.  
Fremsta 
röð frá vinstri: Karen Björg Halldórsdóttir, Þórdís Imsland, Kolbrún Birna Ólafsdóttir, Þorbjörg Gunnarsdóttir, Arna Ósk Harðardóttir, Hjördís Lilja Sveinsdóttir, Sólveig V. Sveinbjörnsdóttir, Lejla Cardaklija, Eva Kristín Guðmundsdóttir, Kristjana H. Þorvarðardóttir, Róslín Alma Valdemarsdóttir, Aleksandra Vrbaski, Bjarney Jóna Unnsteinsdóttir, Anna Mekkín Reynisdóttir.

Á myndina vantar fjallamennskunemana Odd Eldjárn, Gísla Þór Briem, Ívar Eiðsson, Margréti Vignisdóttur, Sigurð Ragnarsson og Þorstein Dag Rafnsson. Einnig Emil Karlsson sem útskrifaðist af B stigi vélstjórnar.

 

Skólaárið 2011-2012

Á haustönninni voru rúmlega 280 nemendur skráðir í nám og samsvarar það ríflega 160 nemendum í fullu námi.  Rúmlega eitthundrað nemendur eru skráðir á stúdentsprófsbrautir. Margir hópar voru í stærri kantinum og þurfti að bregða á það ráð að kenna stærsta hópnum í fyrirlestrasalnum því stofurnar á efri hæðinni voru of litlar.

Verkefninu Heilsueflandi Framhaldsskóli var formlega hrint af stað 17. október. Þetta er fjögurra ára verkefni og á fyrsta árinu er lögð áhersla á næringuna.

Vísindadagar voru að venju haldnir í byrjun nóvember. Þá voru kennslubækurnar lagðar til hliðar og nemendur fengust við verkefni tengd áhugasviðum.  Alls var unnið að átta mismunandi verkefnum sem voru kynnt í opnu húsi á síðasta degi vísindadaganna.

Tvö nemendaskiptaverkefni voru í gangi á skólaárinu annars vegar við skóla í Siaulai í Litháen og hins vegar við Tríer í Þýskalandi. Íslendingar fóru í heimsókn til Litháen í byrjun nóvember og nemendur frá Litháen komu til Hafnar um miðjan mars. Þá fóru nokkrir nemendur frá FAS ásamt nemendum frá Menntaskólanum á Egilsstöðum og Verkmenntaskóla Austurlands til Tríer í Þýskalandi seinni partinn í febrúar. Von er á nemendum frá Tríer í upphafi haustannarinnar.

Líkt og undanfarin ár var blásið til olíuleitar á haustönninni. Liðið Senjoríturnar frá FAS unnu landskeppnina og tóku þátt í lokakeppninni í London í lok janúar.

Starf nemendafélags FAS tók miklum breytingum á skólaárinu. Þar var lögð áhersla á að auka virkni nemenda í ýmis konar hópastarfi.  Starf nemendafélagsins var vel sýnilegt í samfélaginu. Þar má t.d. nefna stelpu- og konukvöld á Hótel Höfn, þorrablót og meistaramót FAS sem var haldið einu sinni hvora önn þar sem keppt var í fremur óhefðbundnum greinum.

FAS hlaut styrk frá Vinum Vatnajökuls til að koma á framfæri upplýsingum sem tengjast ýmsum vöktunar- og rannsóknarverkefnum sem hafa verið unnin um árabil í skólanum.  Ætlunin er að setja þessar upplýsingar upp á vef og gera þær um leið aðgengilegar almenningi.

Þann 20. mars var blásið formlega til afmælisárs í FAS en á þessu ári fagnar skólinn 25 ára afmæli sínu. Þann dag árið 1986 samþykkti framhaldsskólanefnd að hefja samningaviðræður við menntamálaráðuneytið um stofnun framhaldsdeildar í Austur-Skaftafellssýslu. Afmæli skólans mun verða minnst á margvíslegan hátt á næstu vikum og mánuðum, t.d. hefur verið efnt til samkeppni um skólasöng.

Á skólaárinu var unnið áfram að nýrri námskrá og miðar þeirri vinnu þokkalega. Stefnt er að því að vinna eftir nýrri námskrá frá og með hausti 2013.

Kennsla í fjallamennskunámi hélt áfram. Stórt og mikið skyndihjálparnámskeið var haldið vegna þess á Höfn rétt fyrir páskana. Alls voru útskrifaðir ellefu nemendur sem höfðu tekið þátt í tilraunkennslu í náminu. Nú hefur fengist leyfi til að bjóða upp á nám í fjallamennsku á framhaldsskólastigi.

Á vorönninni fékk FAS tvo styrki úr Sprotasjóði. Annars vegar fékk FAS styrk til að byggja upp og þróa fjarnámsbraut til stúdentsprófs með áherslu á umhverfis- og auðlindafræði. Auk FAS standa Fjölbrautaskóli Snæfellinga, Menntaskólinn á Egilsstöðum og Menntaskólinn á Tröllaskaga að þessu verkefni.
Þá styrkti Sprotasjóður verkefnið Lærdómssamfélagið Hornafjörður. Það er verkefni sem tengist inn á öll skólastig frá leikskóla til framhaldsskóla þar sem áherslan er að samþætta grunnþætti skólastarfs svo sem um lýðræði og jafnrétti. Auk skólastiganna þriggja eru Háskólasetrið, Tónskólinn og Þekkingarnetið þátttakendur í þessu verkefni.

Þann 19. maí var fjölmennasta útskrift til þessa. Þá voru útskrifaðir alls 46 nemendur; 22 stúdentar, einn vélstjóri af A stigi, þrír vélstjórar af B stigi, sjö skipstjórar af A stigi, einn húsasmiður og einn leiðbeinandi í leikskóla. Að auki fengu 11 nemendur sem hafa stundað nám í fjallamennsku viðurkenningu.

Í lok skólaárs fóru nokkrir kennarar úr FAS ásamt fleira starfsfólki úr Nýheimum og nokkrum fulltrúum frá sveitarfélaginu í heimsókn í þekkingarsetrið CFL í Söderhamn í Svíþjóð. Tilefni heimsóknarinnar er 10 ára afmæli Nýheima og 25 ára afmæli skólans. Í Söderhamn var blásið til ráðstefnu og stefnt er að ýmis konar samstarf verði á milli staðanna tveggja í kjölfarið.

Brautskráðir 2012

Aftasta röð frá vinstri: Rannveig Einarsdóttir, Ragnar Már Alfredsson, Þórhildur Magnúsdóttir, Björn Ingi Jónsson, Aron Franklín Jónsson, Þröstur Þór Ágústsson, Vignir Júlíusson, Jón Bragason, Hannes Ingi Jónsson, Friðrik Jónas Friðriksson, Jónína Einarsdóttir, Hildur Þórsdóttir.    
Miðjuröð frá vinstri:
 Egill Eiríksson, Sigurður Ragnarsson, Sigfinnur Björnsson, Óli Kristján Benediktsson, Alex Freyr Hilmarsson, Sindri Örn Elvarsson, Sverrir Brimar Birkisson, Níels Brimar Jónsson, Alen Haseta, Ásgrímur Arason, Oddur Gunnarsson. 
Fremsta röð frá vinstri:
  Eyjólfur Guðmundsson skólameistari, Hólmar Hallur Unnsteinsson, Björn Ármann Jónsson, Jóhannes Óðinsson, Sveinbjörg Zophoníasdóttir, Rakel Ösp Elvarsdóttir, Alexandra Geirsdóttir, Amna Hasecic, Ester Lind Önnudóttir, Hafdís Hauksdóttir, Kristín Hallsdóttir.

Á myndina vantar Heiðu Jóhönnu Pálmadóttur, Elís Hlyn Grétarsson, Grétar Smára Sigursteinsson, Guðlaug Birgisson, Jón Kristin Hafsteinsson, Sigurð Jón Ragnarsson, Torfa Hjaltason, Þröst Jóhannsson og Harald Mími Bjarnason.

Þá luku Kristján Friðrik Eiðsson og Þorsteinn Jónínuson B stigi vélstjórnar.

Skólaárið 2010-2011

Á haustönninni voru 240 nemendur skráðir til náms í skólanum og á vorönninni 220. Það er sem svarar um 150 nemendaígildum við skólann.

Samstarfsverkefni framhaldsskólanna á Austurland við Max-Planck-Gymnasium í Tríer í Þýskalandi hélt áfram. Fyrstu vikuna á haustönn komu Þjóðverjarnir við á Höfn á ferð sinni til Íslands.

FAS hélt áfram verkefnum sem lúta að því að fara með nemendur út í umhverfið og vinna ýmis konar verkefni. Sem dæmi um verkefni af þessum toga má nefna: Nám í fjallamennsku og ísklifri, rannsóknir á gróðurframvindu á Skeiðarársandi, jöklamælingar við Heinabergsjökul, námsferð í Mývatnssveitina, rannsóknir á álftum á Lónsfirði og reglulegar talningar á fuglum í Óslandi. Nokkur þessara verkefna tengdust við NEED verkefnið sem var Evrópuverkefni sem Háskólasetrið á Hornafirði leiddi.

Enn á ný tók FAS þátt í námsleiknum OILSIM. Flipptuðruskransararnir okkar sem unnu keppnina árið 2008 unnu landskeppnina og þar með þátttökurétt á lokamótinu í London sem fór fram síðustu helgina í janúar. Þar hafnaði liðið í öðru sæti eftir æsispennandi keppni.

Í byrjun nóvember voru vísindadagar haldnir í annað sinn. Þá var hefðbundin kennsla lögð niður í þrjá daga og nemendur gátu valið sér verkefni eftir áhugasviðum. Verkefnin að þessu sinni voru unnin í samvinnu við Háskólasetrið og Nýsköpunarmiðstöð Íslands og tengdust öll verkefnin heimabyggðinni. Vísindadagarnir tókust afar vel og koma til með að vera árlegur viðburður.

Á haustönnin var hrint af stað verkefninu Grasrótar listnám í FAS en á síðasta ári fékk skólinn styrk úr verkefnasjóði skólasamninga til að þróa óhefðbundna kennslu í listgreinum. Tvisvar sinnum voru haldnar smiðjur í tengslum við þetta verkefni. Stefnt er að því að yfirfæra þetta verkefni á aðrar listgreinar í framtíðinni.

Í lok nóvember var haldin Afmælishátíð Menntaáætlunar ESB 2010 í Ráðhúsinu í Reykjavík. Þar var tilkynnt að verkefnið ICEPO hefði unnið til fyrstu verðlauna í flokki framhaldsskóla í landskeppni eTwinning, sem er áætlun ESB um rafrænt skólasamstarf. Fékk skólinn að launum myndbandsvél og verðlaunaskjal.

Verkefnið „aftur í nám“ hélt áfram en það tengist fyrst og fremst námi fullorðinna. Í vetur var boðið upp á ensku og dönsku. Þetta nám var mjög vinsælt. Fyrirkomulagið sem miðaði að því að ljúka allri vinnu í skólanum hentaði mörgum.

Á haustönninni hófst undirbúningur að verkefninu FAS – Heilsueflandi framhaldsskóli. Markmiðið með verkefninu er að stuðla markvisst að velferð og góðri heilsu allra í framhaldsskólunum. Verkefnið mun standa yfir í fjögur ár og byrjar af fullum krafti um leið og skólinn hefst næsta haust. Á næsta ári verður lögð áhersla á næringu.

Þann 5. apríl var haldið nemendaþing í skólanum. Umfjöllunarefnið var félagslíf og fyrirhugaðar breytingar á því.

Á vorönninni stóð leikhópur FAS fyrir á leikritinu Krimma eftir Michael Green. Að þessu sinni sáu nemendur einnig um leikstjórn sem verður að teljast frábært framtak.

Þann 21. maí fór fram fjölmennasta útskrift til þessa. Þá voru útskrifaðir alls 31 nemandi; 25 stúdentar, tveir sjúkraliðar, tveir stuðningsfulltrúar, einn leiðbeinandi í leikskóla og einn af A-stigi vélstjórnar.

Brautskráðir 2011

Aftari röð frá vinstri: Cecilia Ingibjörg Þórisdóttir, Anna Lind Þórhallsdóttir, Heba Þórhallsdóttir, Finnur Karl Vignisson, Aron Martin Ágústsson, Ólafur Albert Sævarsson, Einir Pálsson, Sævar Snorrason, Skúli Ingibergur Þórarinsson, Vilhjálmur Þór Ólafsson, Freyr Sigurðarson, Atli Haraldsson, Þorsteinn Jóhannsson,  Hanna Guðrún Kolbeins, Helga Haraldsdóttir, Gerður Mekkín Gunnarsdóttir, Þóra Björg Ingvadóttir, Inga Rósa Ingvadóttir, Eyjólfur Guðmundsson skólameistari. Fremri röð frá vinstri:  Aðalbjörg Hrafnkelsdóttir, Þórhildur Rán Torfadóttir, Guðlaug Margrét Björnsdóttir, Fjóla Jóhannsdóttir, Anna Guðlaug Albertsdóttir, Valdís Kjartansdóttir, Karl Heimir Einarsson, Ásta Margrét Sigfúsdóttir, Amor Joy Magno Pepito, Anita Sóley Jónudóttir, Bryndís Rós Sigurjónsdóttir, Sólveig Morávek Jóhannsdóttir. Á myndina vantar Kristján Helga Hjartarson.

FAS stefnir að áframhaldandi samstarfi við erlenda skóla. Nú hefur verið sótt um styrk til nemendaskiptaverkefni við skóla í Litháen. Sótt hefur verið um styrk til áframhaldandi samstarfs við Max-Planck-Gymnasium í Tríer í Þýskalandi. Þá hafa kennarar í samstarfsskólanum í Póllandi óskað eftir samstarfi við kennara í FAS þar sem markmiðið er að skoða vettvangsferðir í FAS og yfirfæra á skólastarf í Póllandi. Það mun skýrast á næstu vikum og mánuðum hvort skólinn hlýtur styrk til allra þessara verkefna.

Skólaárið 2009-2010

Á haustönninni voru 360 nemendur skráðir til náms í skólanum. Á árinu 2009 voru sem svarar 180 nemendaígildum við skólann og er þetta mesti fjöldi sem hefur stundað nám við skólann.

FAS tók þátt í NEED verkefninu sem er Evrópurverkefni sem Háskólasetrið á Hornafirði leiðir. Verkefnið snýst um að auka umhverfisvitund og umhverfisfræðslu í þátttökulöndunum. Undir merkjum NEED var unnið að rannsóknum á gróðurframvindu á Skeiðarársandi, námskeiði i fjallamennsku og ísklifri og rannsóknum á álftum á Lónsfirði. Fyrirhugað er að árlega verði fylgst með gróðurframvindu á Skeiðarársandi og álftunum á Lónsfirði.

ICEPO verkefnið hélt áfram. Pólverjarnir komu í heimsókn um miðjan september. Einn dag heimsóknarinnar var haldin pólsk hátíð í skólanum. Þá var lögð niður kennsla og dagurinn notaður til að kynnast landi og þjóð. Auk þess var hópurinn með skemmtiatriði, sýndi m.a. dans, fjölbragðaglímu og elddans. Þessi pólska hátíð tókst einstaklega vel. Í mars hélt íslenski hópurinn svo í heimsókn til Debica í Póllandi. Sú heimsókn tókst einnig í alla staði vel.

Framhaldsskólarnir á Austurlandi tóku saman  þátt í samskiptaverkefni við Max-Planck-Gymnasium í Tríer í Þýskalandi. Fjórir nemendur frá FAS komu að þessu verkefni. Farið var í heimsókn til Þýskalands um miðjan mars og von er á Þjóðverjunum í heimsókn í lok ágúst.

Enn á ný tók FAS þátt í námsleiknum OILSIM. Liðið Puulsa frá FAS vann landskeppnina og þar með þátttökurétt á lokamótinu í London sem fór fram fyrstu helgina í febrúar. Þar náði liðið fyrsta sæti og því er FAS alþjóðlegur meistari í olíuleit annað árið í röð.

Í byrjun nóvember voru í fyrsta sinn haldnir vísindadagar í FAS. Þá var hefðbundin kennsla lögð niður í þrjá daga og nemendur gátu valið sér verkefni eftir áhugasviðum. Þessir dagar tókust það vel að það hefur verið ákveðið að gera þá að árlegum viðburði.

Í vetur stofnaði hópur nemenda útivistarklúbb sem hafði það aðalmarkmið að fara á fjöll og njóta útivistar. Þessi hópur tók m.a. þátt í ísklifurnámskeiði og gekk á Hvannadalshnjúk.

Þrjú verkefni voru í gangi í vetur sem öll tengjast námi fullorðinna. Þar má nefna „aftur í nám“ sem var ýtt af stað í kjölfar raunfærnimats í vélvirkjun. Í vetur voru kenndar tvær greinar; íslenska og stærðfræði og næsta vetur verður boðið upp á ensku og dönsku. Fjölvirkjar í fiskvinnslu var verkefni þar sem lykilstarfsmönnum í Skinney – Þinganesi gafst kostur á að bæta við sig þekkingu sem námið var metið til framhaldsskólaeininga. Þriðja verkefnið var unnið í samvinnu við Starfsendurhæfingu Austurlands og var hugsað fyrir þá sem hafa hug á því að fara aftur út á vinnumarkaðinn eða í áframhaldandi nám.

Á vorönninni stóð leikhópur FAS fyrir uppfærslu á leikritinu Makalaus sambúð undir stjórn Kristínar Gestsdóttur.

Á skólaárinu var unnið að nýrri námsskrá. Unnið var að endurskipulagningu stúdentsprófsins og nýjum brautum í matvælanámi og fjallamennsku. Búið er að ákveða hvaða brautir verða í boði og einnig helstu áherslur í náminu.

Þann 22. maí fór fram fjölmennasta útskrift til þessa. Þá voru útskrifaðir alls 27 nemendur; 19 stúdentar, fjórir af skrifstofubraut, þrír sjúkraliðar og einn stuðningsfulltrúi.

Aftari röð frá vinstri:  Eyjólfur Guðmundsson skólameistari, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Fjóla Hjaltadóttir, Gunnar Ásgeirsson, Guðrún Sigurðardóttir, Kolbrún Reynisdóttir, Jóhann Kristófer Antonsson, Sandra Rán Ásgrímsdóttir, Særós Ester Leifsdóttir, Einar Andrésson, Ragnar Ingi Jóhannesson, Dagbjört Ýr Kiesel, Inga Birna Albertsdóttir, Erna Rakel Baldvinsdóttir, Einar Björn Halldórsson, Sigríður Ólafsdóttir, Ásta Steinunn Eiríksdóttir, Svava Kristín Þorsteinsdóttir. 
Fremri röð frá vinstri:
 Ingunn S. Friðþórsdóttir, Fanney Magnúsdóttir, Bára Margrét Baldvinsdóttir, Ágústa Baldursdóttir, Ragna Björk Einarsdóttir, Anna Lilja Ottósdóttir, Finndís Harðardóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Sigrún Bessý Guðmundsdóttir og Elsa Gerður Hauksdóttir.

Skólaárið 2008-2009

Um miðjan september fóru tæplega sjötíu nemendur af náttúrufræðibrautum í ME, VA og FA í námsferð til Mývatns.

Nýtt samskiptaverkefni ICEPO hófst í kjölfarið á ráðstefnu í Gdansk í Póllandi. Lítillega var byrjað á verkefninu á vorönninni en gert er ráð fyrir gagnkvæmum heimsóknum næsta vetur.

Liðið Flipptuðruskransararnir unnu í nóvember landskeppni í olíuleitinni OILSIM og unnu þar með þátttökurétt í lokakeppninni sem var haldin í London í lok janúar. Þar gerði liðið sér lítið fyrir og sigraði keppnina og er því alþjóðalegur meistari í olíuleit árið 2008.

FAS tók þátt í Þjóðleik sem er leiklistarhátíð fyrir ungt fólk á Austurlandi. Leikhópurinn setti upp Eftir lífið eftir Sigtrygg Magnason.

Á vorönninni var kenndur áfangi í frumkvöðlafræði í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Þekkingarnet Austurlands. Svo mikil þátttaka var að kenna þurfti í tveimur hópum.

Á vorönn hófst fjarkennsla á landsvísu á B stigi vélstjórnar. Námið er í samvinnu við Tækniskólann sem vottar alþjóðleg réttindi.

Metfjöldi nemenda var skráður í FAS á vorönninni. Alls voru skráðir 340 nemendur í upphafi annarinnar.

Aftari röð frá vinstri: Friðrik Jónsson, Elías Tjörvi Halldórsson, Hörður Þórhallsson, Guðni Rúnar Jónsson, Emil Örn Moravek Jóhannsson, Jóhann Bergur Kiesel, Júlía Ingibjörg Geirsdóttir, Gunnhildur Imsland, Steinunn Benediktsdóttir, Júlía Þorsteinsdóttir, Alma Þórisdóttir, Lovísa Bylgja Kristjánsdóttir, Eyjólfur Guðmundsson skólameistari. Fremri röð frá vinstri: Smári Þór Sigurðsson, Assa Sólveig Jónsdóttir Hansen, Ósk Sigurjónsdóttir, Nanna Halldóra Imsland, Herdís Kristrún Harðardóttir.
Á myndina vantar: Dagbjörtu Hlín Emilsdóttur, Ellen Ölmu Tryggvadóttur og  Steinunni Ósk Jónsdóttur.

Hægt er að nálgast eldri annála FAS hér.