Reglur um heimavist

Reglur um gistiaðstöðu á Víkurbraut 4, annarri hæð

 1. Heimavist Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) er á Víkurbraut 4.
 2. Gistiaðstaðan er einnig nýtt fyrir tímabundna gistingu á vegum stofnanna í Nýheimum.
 3. Hver stofnun Nýheima ber ábyrgð á þeim sem eru í gistiaðstöðunni á þeirra vegum.
 4. Nemendur heimavistar og aðrir tímabundnir íbúar nefnast íbúar heimsvistar
 5. Reglur þessar gilda um nemendur á heimavist FAS og aðra íbúa eftir atvikum.
 6. Yfirstjórn heimavistar er í höndum skólameistara. Heimavistarstjóri fer með daglega stjórn vistarinnar í umboði hans.
 7. Útidyr heimavistar eru ávallt læstar en nemendur hafa lykla að útidyrum og að sínu herbergi.
 8. Ef íbúi heimavistar hyggst dveljast utan vistar næturlangt eða fer af vistinni ber honum að tilkynna heimavistarstjóra það samkvæmt reglum sem heimavistarstjóri setur.
 9. Ró og næði skal vera á vistinni frá 22:30 til 7.
 10. Heimsóknir eru almennt ekki leyfðar eftir 20 og til 7.
 11. Íbúar heimavistar bera ábyrgð á þeim sem koma í heimsókn.
 12. Íbúar heimavistar eru ábyrgir fyrir öllum húsbúnaði og húsakynnum vistarinnar. Jafnframt er þeir ábyrgir fyrir því að herbergjum sé skilað í því ásigkomulagi sem þeir tóku við þeim. Tilkynna ber strax um óhöpp sem fyrir kunna að koma.
 13. Sameiginlegt rými eru gangar, stigi, baðherbergi, setustofa og eldhús.
 14. Hver íbúi heimavistar heldur sínu herbergi hreinu og gengur frá eftir sig í sameiginlegum rýmum.
 15. Íbúar heimavistar flokka sorp og tæma sorpílát eftir þörfum
 16. Starfsmaður FAS sér um þrif á gólfum í sameinginlegu rými og hreinlætistækjum einu sinni í viku.
 17. Halda skal vistarfundur með nemendum og umsjónarmanni einu sinni á viku.
 18. Við alvarleg eða ítrekuð minni brot getur komið til brottvísunar af heimavist.
 19. Allar almennar skólareglur gilda fyrir nemendur á heimavist.
 20. Brot á reglum heimavistar geta leitt til þess að nemendum verði vísað úr skóla.
 21. Rísi ágreiningur um reglur þessar ber að leggja hann fyrir skólaráð.
 22. Yfirfara skal heimavistarreglur árlega.

Samþykkt í skólaráði 18.10. 2018